Stabile Aktier Akkumulerende KL

ISIN-kode: DK0060096030

Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris. De bedst kvalificerede aktier udvælges, og herefter sammensættes en portefølje der forventes at kunne give det forventede forhold mellem afkast og risiko. Filosofien og processen er udviklet internt i Nordea, og justeres og forbedres løbende.

23,68%
Afkast år til dato
220,33
Indre værdi pr. 12.11.

Hvad er 100 kr. blevet til?