Køb via Nordea Investor

Stabile Aktier Akkumulerende KL

ISIN-kode: DK0060096030

Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris. De bedst kvalificerede aktier udvælges, og herefter sammensættes en portefølje der forventes at kunne give det forventede forhold mellem afkast og risiko. Filosofien og processen er udviklet internt i Nordea, og justeres og forbedres løbende.

-12,45%
Afkast år til dato
194,36
Indre værdi pr. 09.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -12,45% -4,66% 6,78% 20,35% 121,07%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -12,45% -
1 år -4,66% -
3 år 6,78% -
5 år 20,35% -
10 år 121,07% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
24,62% -6,14% 9,63% 6,38% 4,83% 13,73% 25,23% 8,74% 6,37% 4,88%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 24,62%
2018 -6,14%
2017 9,63%
2016 6,38%
2015 4,83%
2014 13,73%
2013 25,23%
2012 8,74%
2011 6,37%
2010 4,88%

Beholdninger