Skat af investeringsbeviser

Du skal betale skat af dine investeringsbeviser efter stort set samme regler som direkte investering i obligationer eller aktier. Nedenfor har vi samlet nogle af de generelle retningslinjer, men vær opmærksom på, at skatten kan afhænge af den enkelte investors situation.

Vejledning til årsopgørelsen 2018

Din årsopgørelse vil i de fleste tilfælde være fortrykt med oplysninger om udbytte fra Nordea Invests fonde. Du kan se oplysningerne i din skattemappe, og er selv ansvarlig for, at de er korrekte. 

I emnerne herunder beskriver vi, hvad du selv skal oplyse, og hvordan du kan kontrollere de oplysninger om udbytter fra Nordea Invest-beviser, som SKAT har registreret for dig. 

Lagerbeskattede afdelinger

Lagerbeskatning betyder, at du en gang om året skal betale skat af dine investeringsgevinster – også selvom du har beholdt dit ’lager’ og dermed ikke har solgt ud af dine lagerbeskattede fonde i løbet af året. 

Selve lagerbeskatningen finder sted ved årets afslutning, hvor dit lager gøres op for at se, hvor meget værdien af dine investeringer er vokset i løbet af året. Det er denne værdiændring, du skal betale skat af. 

Hvis opgørelsen viser, at du har lidt tab på dine lagerbeskattede fonde, får du et fradrag, som kan modregnes værdipapirer og anden kapitalindkomst. Fradraget  gælder uanset, om du har valgt at realisere tabet på dine lagerbeskattede fonde eller ej.