Køb via Nordea Investor

Stabil Balanceret KL

ISIN-kode: DK0060014595

Nordea Invest Stabil Balanceret investerer i obligationer og aktier, men har også mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit investeringsmål. Obligationsinvesteringerne foretages via andre fonde, direkte i obligationer eller gennem finansielle instrumenter. Fondens aktieinvesteringer er spredt globalt primært inden for de udviklede markeder. Fonden forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser, og aktive investeringsbeslutninger i forbindelse med aktivallokeringen i fonden er baseret på omfattende analyser, og brug af internt udviklede modeller. Afdelingen måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.

-2,48%
Afkast år til dato
118,94
Indre værdi pr. 09.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?