Køb via Nordea Investor

Nordic Stars KL

ISIN-kode: DK0060095735

Nordea Invest Nordic Stars investerer i en bred portefølje af aktier fra de 4 nordiske lande og vælger nøje virksomheder ud, der har klare politikker for håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledeslse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Fonden forvaltes aktivt og er eksponeret mod en lang række forskellige sektorer.

2,79%
Afkast år til dato
105,31
Indre værdi pr. 09.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,79% 13,24% 22,50% 38,04% 127,11%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,79% -
1 år 13,24% -
3 år 22,50% -
5 år 38,04% -
10 år 127,11% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
27,89% -7,67% 12,25% -0,15% 17,39% -0,37% 16,65% 22,97% -20,07% 34,52%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 27,89%
2018 -7,67%
2017 12,25%
2016 -0,15%
2015 17,39%
2014 -0,37%
2013 16,65%
2012 22,97%
2011 -20,07%
2010 34,52%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-05-2020 Land Sektor %
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 6,61
SECTRA B Sverige Medicinal 6,58
Sampo A Finland Finans 6,03
Gjensidige Forsikring Norge Finans 5,59
NetEnt B Sverige Cyklisk forbrug 4,95
Essity B Sverige Stabilt forbrug 4,90
Volvo B Sverige Industri 4,89
Vaisala A Finland It 4,82
Bakkafrost Norge Stabilt forbrug 4,81
Tomra Systems Norge Industri 3,96
Holmen B Sverige Råvarer 3,91
Hennes & Mauritz B Sverige Cyklisk forbrug 3,47
F-Secure Finland It 3,43
Nordea Bank Sverige Finans 3,32
Rejlers B Sverige Industri 3,28
Nokia Finland It 3,17
Kesko B Finland Stabilt forbrug 3,03
Tryg Danmark Finans 2,92
NENT Group B Sverige Kommunikationstjenester 2,81
Adapteo Sverige Industri 2,59
Atlas Copco A Sverige Industri 2,56
Enento Group Plc Finland Industri 2,51
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 1,92
Elekta B Sverige Medicinal 1,78
Millicom Int. Cellular SDB Sverige Kommunikationstjenester 1,53
Autoliv SDB USA Cyklisk forbrug 1,53
Other Assets and Liabilities Danmark 1,28
Uponor Finland Industri 1,26
Veoneer SDB USA Cyklisk forbrug 0,55

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

6

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.