Nordic Stars KL

ISIN-kode: DK0060095735

Nordea Invest Nordic Stars investerer i en bred portefølje af aktier fra de 4 nordiske lande og vælger nøje virksomheder ud, der har klare politikker for håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledeslse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Fonden forvaltes aktivt og er eksponeret mod en lang række forskellige sektorer.

-24,57%
Afkast år til dato
77,28
Indre værdi pr. 27.03.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -24,57% -12,18% -3,46% 0,66% 60,77%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -24,57% -
1 år -12,18% -
3 år -3,46% -
5 år 0,66% -
10 år 60,77% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
27,89% -7,67% 12,25% -0,15% 17,39% -0,37% 16,65% 22,97% -20,07% 34,52%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 27,89%
2018 -7,67%
2017 12,25%
2016 -0,15%
2015 17,39%
2014 -0,37%
2013 16,65%
2012 22,97%
2011 -20,07%
2010 34,52%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-01-2020 Land Sektor %
Other Assets and Liabilities Danmark 9,35
Gjensidige Forsikring Norge Finans 7,11
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 5,71
Sampo A Finland Finans 5,60
Hennes & Mauritz B Sverige Cyklisk forbrug 4,64
SECTRA B Sverige Medicinal 4,42
Essity B Sverige Stabilt forbrug 4,33
Vaisala A Finland It 4,18
Rejlers B Sverige Industri 3,69
Nordea Bank Sverige Finans 3,56
Adapteo Sverige Industri 3,52
Volvo B Sverige Industri 3,45
F-Secure Finland It 3,35
Holmen B Sverige Råvarer 3,25
Bakkafrost Norge Stabilt forbrug 3,14
Tomra Systems Norge Industri 2,99
Tryg Danmark Finans 2,90
Nokia Finland It 2,86
Millicom Int. Cellular SDB Sverige Kommunikationstjenester 2,77
NENT Group B Sverige Kommunikationstjenester 2,61
Asiakastieto Group Plc Finland Industri 2,36
Autoliv SDB USA Cyklisk forbrug 2,24
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 2,16
Atlas Copco A Sverige Industri 2,13
NetEnt B Sverige Cyklisk forbrug 2,04
Trelleborg B Sverige Industri 2,02
Elekta B Sverige Medicinal 1,78
Uponor Finland Industri 1,25
Veoneer SDB USA Cyklisk forbrug 0,61

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

5

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
Fond
40,3
tons CO2/
mio. USD

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens ejerandel i selskaberne (opdateres månedligt).

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*©2016 MSCI ESG Research LLC. Materialet gengives med tilladelse.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,48
Indirekte omkostninger, %
0,07
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,40
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20

Information

Navn
Nordic Stars KL
Morningstar
ISIN:
DK0060095735
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Marie Karlsson, Niklas Kristoffersson & Mats Andersson
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92