Nordic Stars
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Nordic Stars KL 1

ISIN-kode: DK0060095735
 
24,24%
Afkast år til dato
92,92%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Nordic Stars investerer i en bred portefølje af aktier fra de 4 nordiske lande og vælger nøje virksomheder ud, der har klare politikker for håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledeslse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Fonden forvaltes aktivt og er eksponeret mod en lang række forskellige sektorer.
Nordic Stars KL 1
ISIN-kode: DK0060095735
24,24%
Afkast år til dato
92,92%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 24,24% 38,14% 92,92% 105,25% 237,07%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 24,24% -
1 år 38,14% -
3 år 92,92% -
5 år 105,25% -
10 år 237,07% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
21,96% 27,89% -7,67% 12,25% -0,15% 17,39% -0,37% 16,65% 22,97% -20,07%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 21,96%
2019 27,89%
2018 -7,67%
2017 12,25%
2016 -0,15%
2015 17,39%
2014 -0,37%
2013 16,65%
2012 22,97%
2011 -20,07%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-08-2021 Land Sektor %
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 9,40
SECTRA B Sverige Medicinal 5,67
Sampo A Finland Finans 5,22
Essity B Sverige Stabilt forbrug 4,94
Tryg Danmark Finans 4,68
Gjensidige Forsikring Norge Finans 4,22
Bakkafrost Norge Stabilt forbrug 4,07
Vestas Wind Systems Danmark Industri 3,71
Holmen B Sverige Råvarer 3,65
Volvo B Sverige Industri 3,58
Nordea Bank Sverige Finans 3,58
F-Secure Finland It 3,43
Nokia Finland It 3,39
Neste Finland Energi 3,30
Vaisala A Finland It 3,20
NENT Group B Sverige Kommunikationstjenester 3,06
Kesko B Finland Stabilt forbrug 2,93
Tomra Systems Norge Industri 2,87
Atlas Copco A Sverige Industri 2,74
Chr. Hansen Holding Danmark Råvarer 2,47
Enento Group Plc Finland Industri 2,40
Rejlers B Sverige Industri 2,39
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 2,21
Hennes & Mauritz B Sverige Cyklisk forbrug 2,15
Huhtamäki Finland Råvarer 2,07
Musti Group Finland Cyklisk forbrug 1,97
Other Assets and Liabilities Danmark 1,96
Uponor Finland Industri 1,90
Elekta B Sverige Medicinal 1,31
Veoneer SDB USA Cyklisk forbrug 1,03
UPM-Kymmene Finland Råvarer 0,50

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
38,6
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,46
Indirekte omkostninger, %
0,08
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,40
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15

Information

Navn
Nordic Stars KL 1
Morningstar
ISIN:
DK0060095735
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Marie Karlsson
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 26.10.)
145,78

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.