Nordic Stars KL

ISIN-kode: DK0060095735

Nordea Invest Nordic Stars investerer i en bred portefølje af aktier fra de 4 nordiske lande og vælger nøje virksomheder ud, der har klare politikker for håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledeslse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Fonden forvaltes aktivt og er eksponeret mod en lang række forskellige sektorer.

4,06%
Afkast år til dato
106,62
Indre værdi pr. 10.02.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 4,06% 25,04% 33,33% 48,42% 150,34%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 4,06% -
1 år 25,04% -
3 år 33,33% -
5 år 48,42% -
10 år 150,34% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
27,89% -7,67% 12,25% -0,15% 17,39% -0,37% 16,65% 22,97% -20,07% 34,52%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 27,89%
2018 -7,67%
2017 12,25%
2016 -0,15%
2015 17,39%
2014 -0,37%
2013 16,65%
2012 22,97%
2011 -20,07%
2010 34,52%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2019 Land Sektor %
Gjensidige Forsikring Norge Finans 7,31
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 5,79
Sampo A Finland Finans 5,77
SECTRA B Sverige Medicinal 4,80
Essity B Sverige Stabilt forbrug 4,70
Hennes & Mauritz B Sverige Cyklisk forbrug 4,60
Vaisala A Finland It 4,25
Rejlers B Sverige Industri 4,04
Adapteo Sverige Industri 3,97
Nordea Bank Sverige Finans 3,90
Volvo B Sverige Industri 3,60
Holmen B Sverige Råvarer 3,57
Bakkafrost Norge Stabilt forbrug 3,49
Tomra Systems Norge Industri 3,43
F-Secure Finland It 3,35
Tryg Danmark Finans 3,04
Millicom Int. Cellular SDB Sverige Kommunikationstjenester 3,00
NENT Group B Sverige Kommunikationstjenester 2,97
Nokia Finland It 2,90
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 2,70
Autoliv SDB USA Cyklisk forbrug 2,62
Atlas Copco A Sverige Industri 2,56
Trelleborg B Sverige Industri 2,36
Asiakastieto Group Plc Finland Industri 2,35
NetEnt B Sverige Cyklisk forbrug 2,34
Other Assets and Liabilities Danmark 2,33
Elekta B Sverige Medicinal 2,18
Uponor Finland Industri 1,29
Veoneer SDB USA Cyklisk forbrug 0,78

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

5

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
Fond
40,3
tons CO2/
mio. USD

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens ejerandel i selskaberne (opdateres månedligt).

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*©2016 MSCI ESG Research LLC. Materialet gengives med tilladelse.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,48
Indirekte omkostninger, %
0,07
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,40
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20

Information

Navn
Nordic Stars KL
Morningstar
ISIN:
DK0060095735
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Marie Karlsson, Niklas Kristoffersson & Mats Andersson
Udbyttebetalende
Afkastkommentar

Marie Karlsson, Niklas Kristoffersson & Mats Andersson

Året 2019: Afdelingen udviklede sig meget positivt med et flot absolut afkast samt i forhold til nordiske aktier generelt. Det var specielt aktieudvælgelsen, der bidrog til afdelingens flotte afkast. Positive bidragsydere var de to svenske selskaber Sectra og Hennes & Maurits, Norske Gjensideige Forsikring og danske Novo Nordisk. Sectra udviklede sig positivt gennem året med undtagelse af et mindre kursfald efter et lidt skuffende kvartalsregnskab. Sectra udvikler radiologi løsninger til hospitaler rundt om i verden der integrerer arbejdsgangen og integreres med IT-løsninger. Gjensidige Forsikring offentliggjorde positive kvartalsresultater gennem året grundet mere favorable vejforhold og en mere effektiv administration. En mindre eksponering til banker har generelt også bidraget positivt. Afdelingens investeringer i Nokia, telekommunikationsselskabet, Millicom, ejendomsselskabet Adapteo og Veoneer, der producerer sikkerhedsudstyr til biler trak alle ned i afkastet.

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.