Globale Obligationer KL

ISIN-kode: DK0010170398

Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke afdelingen udvikling.

8,45%
Afkast år til dato
110,83
Indre værdi pr. 12.11.

Hvad er 100 kr. blevet til?