Køb via Nordea Investor

Globale Obligationer KL

ISIN-kode: DK0010170398

Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke afdelingen udvikling.

4,70%
Afkast år til dato
108,72
Indre værdi pr. 09.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 4,70% 5,50% 14,73% 12,81% 54,84%
Benchmark 4,46% 5,75% 16,65% 16,98% 58,81%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 4,70% 4,46%
1 år 5,50% 5,75%
3 år 14,73% 16,65%
5 år 12,81% 16,98%
10 år 54,84% 58,81%
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
7,31% 3,72% -5,91% 1,15% 6,95% 17,99% -4,04% 7,21% 6,60% 4,62%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
2014 17,99%
2013 -4,04%
2012 7,21%
2011 6,60%
2010 4,62%

Beholdninger

Nøgletal

Varighed 9,64
Modificeret Varighed 9,58
Effektiv rente 0,69
Gennemsnitlig rating (S&P) AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-05-2020 Land Sektor %
Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 Japan 5,22
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 5,20
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 USA 3,72
United States Treasury Note/ 1.875% 31-01-2022 USA 2,90
Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 Sverige 2,67
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 2,59
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 2,24
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 USA 1,98
United States Treasury Note/ 1.375% 31-05-2021 USA 1,97
United States Treasury Infla 0.25% 15-01-2025 USA 1,91
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 Japan 1,79
United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029 USA 1,70
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 USA 1,61
Other Assets and Liabilities Danmark 1,53
Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 Sverige 1,47
Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 Japan 1,44
United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023 USA 1,43
United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024 USA 1,42
United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023 USA 1,41
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 1,41
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 USA 1,37
United Kingdom Gilt 0.625% 07-06-2025 England 1,31
Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048 Spanien 1,24
European Investment Bank 0.75% 15-11-2024 SU 1,19
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,16
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 1,11
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-03-2023 Italien 1,10
United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030 England 1,08
Toronto-Dominion Bank/The 1.45% 03-04-2023 Canada 1,03
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H Danmark 0,97
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 Canada