Globale Aktier Indeks

ISIN-kode: DK0060451623

Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier. Afdelingen er passivt forvaltet, hvilket vil sige at porteføljen er sammensat med henblik på at afspejle afdelingens benchmark. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter for at følge afdelingens benchmark tættest muligt.

3,90%
Afkast år til dato
143,61
Indre værdi pr. 18.10.

Hvad er 100 kr. blevet til?