Danske aktier fokus KL

ISIN-kode: DK0060012466

Nordea Invest Danske aktier fokus investerer i en forholdsvis koncentreret portefølje af danske aktier. Der foretages en aktiv forvaltning efter en investeringsproces baseret på en grundig analyse af selskabernes regnskaber i forhold til de karakteristika, der er gældende for branchen eller den aktuelle konkurrencemæssige situation. For at understøtte analysen foretages der hvert år en lang række af virksomhedsbesøg.

1,28%
Afkast år til dato
175,79
Indre værdi pr. 16.01.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,28% 25,65% 29,48% 97,96% 364,06%
Benchmark 0,87% 23,71% 34,25% 83,46% 255,00%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,28% 0,87%
1 år 25,65% 23,71%
3 år 29,48% 34,25%
5 år 97,96% 83,46%
10 år 364,06% 255,00%
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
29,14% -12,73% 16,57% 2,22% 46,66% 27,49% 46,02% 27,03% -20,09% 32,46%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 29,14%
2018 -12,73%
2017 16,57%
2016 2,22%
2015 46,66%
2014 27,49%
2013 46,02%
2012 27,03%
2011 -20,09%
2010 32,46%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-11-2019 Land Sektor %
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 9,90
Ørsted Danmark Forsyning 8,23
DSV Panalpina A/S Danmark Industri 7,97
Vestas Wind Systems Danmark Industri 7,00
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 4,88
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 4,85
Netcompany Group A/S Danmark It 4,56
Genmab Danmark Medicinal 4,50
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 4,10
Coloplast B Danmark Medicinal 3,86
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 3,83
GN Store Nord Danmark Medicinal 3,74
Danske Bank Danmark Finans 3,18
Solar B Danmark Industri 2,81
Nordea Bank Sverige Finans 2,58
Chr. Hansen Holding Danmark Råvarer 2,57
Tryg Danmark Finans 2,33
NKT Danmark Industri 2,30
H+H International Danmark Råvarer 2,12
Brdr. A & O Johansen præf. Danmark Industri 1,97
A.P. Møller - Mærsk A Danmark Industri 1,95
ISS Danmark Industri 1,88
TCM Group Danmark Cyklisk forbrug 1,40
Nilfisk Holding Danmark Industri 1,35
H. Lundbeck Danmark Medicinal 1,11
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,93
Topdanmark Danmark Finans 0,85
DFDS Danmark Industri 0,82
SimCorp Danmark It 0,82
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,69
Orphazyme Danmark Medicinal 0,06

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

5

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
Fond
169,8
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
281,0

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens ejerandel i selskaberne **.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*©2016 MSCI ESG Research LLC. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,61
Indirekte omkostninger, %
0,11
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,48
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20

Information

Navn
Danske aktier fokus KL
Morningstar
ISIN:
DK0060012466
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Carsten Jantzen Leth
Udbyttebetalende
Afkastkommentar

Carsten Jantzen Leth

Året 2019: Afdelingen havde en meget positivt udvikling gennem året med flot absolut afkast såvel som i forhold til referenceindekset. Blandt de største enkelte bidragydere til performance var Ambu, NKT og Nordea Bank. Afdelingen var undervægtet i medicoselskabet Ambu, hvilket var positivt da kursudviklingen var svag i indeværende år. Selskabet var i foråret ude i stormvejr grundet alt for høje udsigter til væksten og et efterfølgende direktørskifte. Kabelvirksomheden, NKT kom flot genne året båret frem af nye ordre fra blandt andet nye havvindmølleparker. Aktiekursen blev næsten fordoblet fra et lavt niveau i 2018. Afdelingen var undervægtet i Nordea gennem året og med en svag kursudvikling for Nordea var det med til at bidrage til afdelingens fine afkast. De to industriselskaber Nilfisk og ISS trak ned i afkastet. Nilfisk, mistede en tredjedel af markedsværdien grundet svage markeder for deres produkter i Europa og USA og mangel på nye innovative produkter. Serviceselskabet, ISS er gennem året faldet tilbage grundet faldende indtjeningsmarginaler, mens den organiske vækst er på et fint niveau.

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.