Basis 2

ISIN-kode: DK0016195944

Nordea Invest Basis 2 er en blandet fond, som både investerer i obligationer og aktier. Porteføljeforvalterens aktive investeringsbeslutninger er baseret på omfattende analyser og brug af internt udviklede modeller. Fondens formue vil være investeret i 55-85 pct. obligationer med 70 pct. som neutral position og 15-45 pct. aktier med 30 pct. som neutral position.

1,90%
Afkast år til dato
146,10
Indre værdi pr. 17.01.

Hvad er 100 kr. blevet til?