Basis 2

ISIN-kode: DK0016195944

Basis 2 er en blandet fond, som investerer i obligationer og aktier. Porteføljeforvalterens aktive investeringsbeslutninger er baseret på omfattende analyser og brug af internt udviklede modeller. Som udgangspunkt placeres 70 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer og 30 pct. i aktieinvesteringer. Den forholdsmæssige andel af fondens aktiver i obligationer kan ligge mellem 55 og 85 pct., og aktier kan ligge mellem 15 og 45 pct. baseret på porteføljeforvalterens syn på markedet.

-1,08%
Afkast år til dato
146,87
Indre værdi pr. 18.10.

Hvad er 100 kr. blevet til?