Udbytter

Her kan du se udbytterne for 2016. De bliver udbetalt den 8. februar 2017. Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, er det fordi, den ikke udbetaler udbytte.

Udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Nordea Invest

  ISIN Udbytte i kr. i alt pr. andel Acontoudbytte i kr. pr. andel 2016 Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling 
den 8. februar 2017
Obligationsafdelinger        
Mellemlange obligationer DK0015168686 3,40 1,30 2,10
European High Yield Bonds DK0016306798 9,50 0,00 9,50
Virksomhedsobligationer DK0016015399 5,00 0,00 5,00
Fonde DK0060145183 3,70 1,00 2,70
Korte obligationer DK0060268506 2,00 1,00 1,00
Verdens Obligationsmarkeder DK0060353886 6,10 0,00 6,10
Lange obligationer DK0060187342 3,40 0,90 2,50
HøjrenteLande DK0016254899 5,00 0,00 5,00
Virksomhedsobligationer Højrente DK0016067432 6,00 0,00 6,00
Korte obligationer Lagerbeskattet DK0060014678 1,25 0,00 1,25
Aktieafdelinger        
Nordic Small Cap DK0015974695 26,70 0,00 26,70
Europa Small Cap DK0015960983 11,30 0,00 11,30
Danmark DK0010265859 91,80 0,00 91,80
Global Small Cap DK0016050974 3,80 0,00 3,80
Europa DK0010265693 0,80 0,00 0,80
USA DK0010265776 9,70 0,00 9,70
Fjernøsten DK0010197839 4,90 0,00 4,90
Aktier II DK0015357065 39,10 0,00 39,10
Danske aktier fokus DK0060012466 20,70 0,00 20,70
Aktier DK0010250158 23,90 0,00 23,90
Global Stars DK0010301324 16,10 0,00 16,10
Emerging Markets DK0010308170 4,60 0,00 4,60
Stabile Aktier DK0060048304 12,90 0,00 12,90
Nordic Stars DK0060095735 1,80 0,00 1,80
Kina DK0060134302 9,20 0,00 9,20
Indien DK0060144962 10,20 0,00 10,20
Klima og Miljø DK0060192185 18,20 0,00 18,20
Globale Aktier Indeks DK0060451623 6,30 0,00 6,30
Blandede afdelinger        
Basis 1 DK0016195860 6,50 0,00 6,50
Basis 2 DK0016195944 8,70 0,00 8,70
Basis 3 DK0016196082 8,00 0,00 8,00
Basis 4 DK0060075893 8,70 0,00 8,70
Stabil Balanceret DK0060014595 4,00 0,00 4,00

Udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Afdeling/andelsklasse ISIN Udbytte i kr.i alt pr. andel Acontoudbytte i kr. pr. andel 2016 Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling 
den 8. februar 2017
Aktier DK0060273340 8,90 0,00 8,90
Aktier Strategi DK0060273779 6,80 0,00 6,80
Korte Obligationer DK0060272961 1,00 0,00 1,00
Lange Obligationer  DK0060273183 3,80 0,00 3,80
Fleksibel – Obligationer DK0060638294 1,90 0,00 1,90
Verdens Obligationsmarkeder DK0060273266 2,25 0,00 2,25
PBPM Globale Aktier Fokus KL2 DK0060495406 0,60 0,00 0,60
PBPM Globale Aktier Fokus KL3 DK0060495596 0,70 0,00 0,70
PBPM Globale Aktier Strategi KL1  DK0060495679 9,80 0,00 9,80 
PBPM Globale Aktier Strategi KL2 DK0060495752 10,10 0,00 10,10
PBPM Globale Aktier Strategi KL3 DK0060495836 10,40 0,00 10,40
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL1 DK0060495919 1,50 0,00 1,50
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL2 DK0060496057 1,60 0,00 1,60
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL3 DK0060496131 1,70 0,00 1,70
PBPM Kreditobligationer KL1 DK0060496214 2,80 0,00 2,80
PBPM Kreditobligationer KL2 DK0060496487 3,00 0,00 3,00
PBPM Kreditobligationer KL3 DK0060496560 3,10 0,00 3,10

Overvejer du at geninvestere dit udbytte?

Hvis du ikke skal bruge det beløb, du modtager i udbytte, kan det være en god ide at få pengene tilbage i arbejde ved at geninvestere. I sidste ende kan geninvestering af dit udbytte nemlig være afgørende for dit langsigtede afkast.

Som kunde i Nordea Bank kan du tilmelde dig en aftale om automatisk geninvestering. Det er både en nem og billig måde at få geninvesteret pengene på.