Udbytte

De forventede udbytter optjent i 2018 er blevet offentliggjort den 13. december 2018. De udbetales primo februar 2019 og fragår den indre værdi 2 dage inden. 

Forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Nordea Invest

Fond

ISIN-kode

Forventet udbytte i kr. pr. andel á 100 kr.

Nordea Invest Aktier

DK0010250158

8,40

Nordea Invest Aktier II

DK0015357065

25,10

Nordea Invest Basis 1

DK0016195860

0,20

Nordea Invest Basis 2

DK0016195944

1,00

Nordea Invest Basis 3

DK0016196082

3,60

Nordea Invest Basis 4

DK0060075893

2,70

Nordea Invest Danmark

DK0010265859

17,70

Nordea Invest Danske aktier fokus

DK0060012466

8,90

Nordea Invest Emerging Markets

DK0010308170

10,00

Nordea Invest Emerging Markets Enhanced

DK0060950111

1,10

Nordea Invest Europa

DK0010265693

4,10

Nordea Invest Europa Small Cap

DK0015960983

20,00

Nordea Invest Europe Enhanced

DK0060949964

1,40

Nordea Invest European High Yield Bonds

DK0016306798

4,20

Nordea Invest Fjernøsten

DK0010197839

3,70

Nordea Invest Fonde

DK0060145183

1,10

Nordea Invest Global Enhanced

DK0060949881

1,60

Nordea Invest Global Small Cap

DK0016050974

1,10

Nordea Invest Global Stars

DK0010301324

6,90

Nordea Invest Globale Aktier Indeks

DK0060451623

5,70

Nordea Invest Indien

DK0060144962

10,10

Nordea Invest Japan

DK0010112432

3,20

Nordea Invest Japan Enhanced

DK0060950038

1,00

Nordea Invest Kina

DK0060134302

5,10

Nordea Invest Klima og Miljø

DK0060192185

3,60

Nordea Invest Lange Obligationer

DK0060187342

2,20

Nordea Invest Mellemlange Obligationer

DK0015168686

0,70

Nordea Invest Nordic Small Cap

DK0015974695

17,40

Nordea Invest Nordic Stars

DK0060095735

6,40

Nordea Invest North America Enhanced

DK0060831451

2,20

Nordea Invest Stabile Aktier

DK0060048304

7,30

Nordea Invest USA

DK0010265776

40,40

Nordea Invest Virksomhedsobligationer

DK0016015399

0,60

Forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Fond

ISIN-kode

Forventet udbytte i kr. pr. andel á 100 kr.

Aktier

DK0060273340

5,20

Aktier Strategi

DK0060273779

3,40

Fleksibel - Obligationer

DK0060638294

2,40

Korte obligationer

DK0060272961

0,60

Lange obligationer

DK0060273183

2,10

PM Stats- og realkreditobligationer KL 1

DK0060495919

1,00

PM Stats- og realkreditobligationer KL 2

DK0060496057

1,00

PM Stats- og realkreditobligationer KL 3

DK0060496131

1,00

PM Globale Aktier Strategi KL 1

DK0060495679

1,90

PM Globale Aktier Strategi KL 2

DK0060495752

2,00

PM Globale Aktier Strategi KL 3

DK0060495836

2,00

PM Globale Aktier Fokus KL 1

DK0060495323

7,60

PM Globale Aktier Fokus KL 2

DK0060495406

7,60

PM Globale Aktier Fokus KL 3

DK0060495596

7,70

Acontoudlodning 2018 i Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudlodning for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018. Udlodningerne vil blive udbetalt til investorernes konti den 17. september 2018 og vil fragå kursen torsdag den 13. september 2018.  Dato for sidste handelsdag, hvor udbyttet er inkluderet, er den 12. september 2018.

Navn ISIN Udbytte
Nordea Invest Mellemlange obligationer DK0015168686 0,80 kr. pr. andel
Nordea Invest Fonde DK0060145183 0,50 kr. pr. andel
Nordea Invest Korte obligationer DK0060268506 0,50 kr. pr. andel
Nordea Invest Lange obligationer DK0060187342 0,90 kr. pr. andel

 

Vil du geninvestere dit udbytte?

Hvis du ikke skal bruge det beløb, du modtager i udbytte, kan det være en god ide at få pengene tilbage i arbejde ved at geninvestere. I sidste ende kan geninvestering af dit udbytte nemlig være afgørende for dit langsigtede afkast.

Som kunde i Nordea Bank kan du bestille en aftale om automatisk geninvestering.

krukker

Geninvestering kan være afgørende for dit afkast

Udbetaling af udbytter kan være et tiskud i den daglige økonomi. Men hvis du ikke skal bruge pengene her og nu, kan det være en god idé at geninvestere.