Udbytte

Acontoudlodning 2020 i Investeringsforeningen Nordea Invest

Følgende fonde udbetaler aconto udbytte for 1. halvår 2020. Udbytterne vil blive udbetalt til investorernes konti den 17. september 2020 og vil fragå kursen torsdag den 15. september 2020.  Den sidste handelsdag, hvor udbyttet er inkluderet, er den 14. september 2020.

Fond ISIN-kode Udbytte i kr. per bevis
Nordea Invest Fonde KL DK0060145183 0,30
Nordea Invest Korte obligationer KL DK0060268506 0,40
Nordea Invest Lange obligationer KL DK0060187342 0,50
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL DK0015168686 0,60

 

Udbytter for Investeringsforeningen Nordea Invest i 2019

Udbytterne blev godkendt på den ordinære generalforsamling for Investeringsforeningen Nordea Invest mandag den 15. april 2020.

Udbytterne fragik kursen den 4. februar 2020 og blev udbetalt a conto den 6. februar 2020.

Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, skyldes det, at der ikke udbetales udbytte for 2019.

 

Fond  ISIN-kode Udbytte i kr. i alt pr. bevis Aconto-udbytte i kr. pr. bevis 2019 Udbytte i kr. pr. bevis til udbetaling den 6. februar 2020
Aktier KL DK0010250158 12,00 0,00 12,00
Aktier II KL DK0015357065 41,90 0,00 41,90
Basis 1 KL DK0016195860 7,60 0,00 7,60
Basis 2 KL DK0016195944 7,80 0,00 7,80
Basis 3 KL DK0016196082 6,90 0,00 6,90
Basis 4 KL DK0060075893 5,90 0,00 5,90
Bæredygtige Aktier KL DK0061116027 1,70 0,00 1,70
Danmark KL DK0010265859 4,40 0,00 4,40
Danske aktier fokus KL DK0060012466 3,20 0,00 3,20
Emerging Markets Enhanced KL DK0060950111 2,70 0,00 2,70
Emerging Markets KL DK0010308170 12,30 0,00 12,30
Emerging Stars KL DK0060586394 5,40 0,00 5,40
Europa KL DK0010265693 3,10 0,00 3,10
Europa Small Cap KL DK0015960983 15,80 0,00 15,80
Europe Enhanced KL DK0060949964 4,00 0,00 4,00
European High Yield Bonds KL DK0016306798 0,60 0,00 0,60
Fjernøsten KL DK0010197839 10,80 0,00 10,80
Fonde KL DK0060145183 8,40 0,80 7,60
Global Enhanced KL DK0060949881  4,20 0,00 4,20
Global Small Cap Enhanced KL DK0061112893 4,00 0,00 4,00
Global Stars KL DK0010301324 5,90 0,00 5,90
Globale Aktier Indeks KL DK0060451623 5,10 0,00 5,10
Globale obligationer KL DK0010170398 6,00 0,00 6,00
HøjrenteLande KL DK0016254899 7,00 0,00 7,00
Indien KL DK0060144962 0,70 0,00 0,70
Japan Enhanced KL DK0060950038 3,20 0,00 3,20
Japan KL DK0010112432 6,10 0,00 6,10
Kina KL DK0060134302 6,40 0,00 6,40
Klima og Miljø KL DK0060192185 1,40 0,00 1,40
Korte obligationer KL DK0060268506 0,50 0,00 0,50
Korte obligationer Lagerbeskattet KL DK0060014678 0,50 0,00 0,50
Lange obligationer KL DK0060187342 3,80 0,80 3,00
Mellemlange obligationer KL DK0015168686 3,40 1,00 2,40
Nordic Small Cap KL DK0015974695 19,90 0,00 19,90
Nordic Stars KL DK0060095735 4,10 0,00 4,10
North America Enhanced KL DK0060831451 5,70 0,00 5,70
Stabil Balanceret KL DK0060014595 4,00 0,00 4,00
Stabile Aktier KL DK0060048304 8,10 0,00 8,10
USA KL DK0010265776 22,70 0,00 22,70
Verdens Obligationsmarkeder KL DK0060353886 4,90 0,00 4,90
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 DK0016067432 7,00 0,00 7,00
Virksomhedsobligationer KL DK0016015399 2,20 0,00 2,20

Udbytter for Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje i 2019

Fond ISIN Udbytte i kr. i alt pr. bevis Heraf aconto-udbytte i kr. pr. bevis Udbytte i kr. pr. bevis til udbetaling den 6. februar 2020
Aktier DK0060273340 8,50 0,00 8,50
Aktier Strategi DK0060273779 12,10 0,00 12,10
Eksterne forvaltere DK0060273852 0,00 0,00 0,00
Korte Obligationer DK0060272961 0,40 0,00 0,40
Lange Obligationer DK0060273183 4,20 0,00 4,20
Fleksibel   DK0060300929 0,00 0,00 0,00
Fleksibel - Obligationer  DK0060638294 0,00 0,00 0,00
PB Globale Aktier Fokus KL1 DK0060495323 10,80 0,00 10,80
PB Globale Aktier Fokus KL2 DK0060495406 10,90 0,00 10,90
PB Globale Aktier Fokus KL3 DK0060495596 10,90 0,00 10,90
PB Globale Aktier Strategi KL1 DK0060495679 10,00 0,00 10,00
PB Globale Aktier Strategi KL2 DK0060495752 10,00 0,00 10,00
PB Globale Aktier Strategi KL3 DK0060495836 10,00 0,00 10,00
PB Kreditobligationer KL1 DK0060496214 3,20 0,00 3,20
PB Kreditobligationer KL2 DK0060496487 3,20 0,00 3,20
PB Kreditobligationer KL3 DK0060496560 3,20 0,00 3,20
PB Stats- og realkreditobligationer KL1 DK0060495919 1,40 0,00 1,40
PB Stats- og realkreditobligationer KL2 DK0060496057 1,50 0,00 1,50
PB Stats- og realkreditobligationer KL3 DK0060496131 1,40 0,00 1,40
PM Balance KL 1 DK0060496644 0,00 0,00 0,00
PM Balance KL 2 DK0060496727 0,00 0,00 0,00
PM Balance KL 3 DK0060496800 0,00 0,00 0,00
Verdens Obligationsmarkeder DK0060273266 0,00 0,00 0,00

Vil du geninvestere dit udbytte?

Hvis du ikke skal bruge det beløb, du modtager i udbytte, kan det være en god ide at få pengene tilbage i arbejde ved at geninvestere. I sidste ende kan geninvestering af dit udbytte nemlig være afgørende for dit langsigtede afkast.

Som kunde i Nordea Bank kan du bestille en aftale om automatisk geninvestering.

krukker

Geninvestering kan være afgørende for dit afkast

Udbetaling af udbytter kan være et tilskud i den daglige økonomi. Men hvis du ikke skal bruge pengene her og nu, kan det være en god idé at geninvestere.