Udbytte

Forventede udbytter for 2017 til udbetaling den 8. februar 2018

I de afdelinger som ikke fremgår af skemaet er forventningen, at der ikke udloddes for 2017.

De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling den 13. april 2018. De udbytter, der udbetales den 8. februar 2018 fragår den indre værdi den 6. februar 2018.

 

 

Forventede udbytter for 2017 for Investeringsforeningen Nordea Invest

 

Afdeling

ISIN-kode

Forventet udbytte i kr. pr. andel á 100 kr.

Nordea Invest Aktier

DK0010250158

15,40

Nordea Invest Aktier II

DK0015357065

48,20

Nordea Invest Basis 1

DK0016195860

4,20

Nordea Invest Basis 2

DK0016195944

7,10

Nordea Invest Basis 3

DK0016196082

6,40

Nordea Invest Basis 4

DK0060075893

7,70

Nordea Invest Danmark

DK0010265859

49,40

Nordea Invest Danske aktier fokus

DK0060012466

22,80

Nordea Invest Emerging Markets

DK0010308170

7,10

Nordea Invest Europa

DK0010265693

9,10

Nordea Invest Europa Small Cap

DK0015960983

16,60

Nordea Invest European High Yield Bonds

DK0016306798

6,30

Nordea Invest Fjernøsten

DK0010197839

5,20

Nordea Invest Fonde

DK0060145183

1,40

Nordea Invest Global Small Cap

DK0016050974

1,20

Nordea Invest Global Stars

DK0010301324

11,20

Nordea Invest Globale Aktier Indeks

DK0060451623

5,70

Nordea Invest Højrentelande

DK0016254899

6,00

Nordea Invest Indien

DK0060144962

16,10

Nordea Invest Japan

DK0010112432

7,80

Nordea Invest Kina

DK0060134302

17,90

Nordea Invest Klima og Miljø

DK0060192185

19,00

Nordea Invest Korte Obligationer

DK0060268506

1,30

Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet

DK0060014678

1,00

Nordea Invest Lange Obligationer

DK0060187342

2,10

Nordea Invest Mellemlange Obligationer

DK0015168686

3,30

Nordea Invest Nordic Small Cap

DK0015974695

24,90

Nordea Invest Nordic Stars

DK0060095735

6,30

Nordea Invest North America Enhanced

DK0060831451

0,40

Nordea Invest Stabil Balanceret

DK0060014595

4,00

Nordea Invest Stabile Aktier

DK0060048304

16,60

Nordea Invest USA

DK0010265776

20,40

Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder

DK0060353886

5,70

Nordea Invest Virksomhedsobligationer

DK0016015399

1,80

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente

DK0016067432

3,00

Forventede udbytter for 2017 for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Afdeling

ISIN-kode

Forventet udbytte i kr. pr. andel á 100 kr.

Aktier

DK0060273340

7,40

Aktier Strategi

DK0060273779

5,30

Fleksibel - Obligationer

DK0060638294

3,80

Korte obligationer

DK0060272961

1,20

Lange obligationer

DK0060273183

2,40

PM Stats- og realkreditobligationer KL 1

DK0060495919

2,00

PM Stats- og realkreditobligationer KL 2

DK0060496057

2,10

PM Stats- og realkreditobligationer KL 3

DK0060496131

2,10

PM Globale Aktier Strategi KL 1

DK0060495679

11,60

PM Globale Aktier Strategi KL 2

DK0060495752

11,90

PM Globale Aktier Strategi KL 3

DK0060495836

12,00

PM Globale Aktier Fokus KL 1

DK0060495323

5,60

PM Globale Aktier Fokus KL 2

DK0060495406

5,90

PM Globale Aktier Fokus KL 3

DK0060495596

5,90

PM Kreditobligationer KL 1

DK0060496214

4,40

PM Kreditobligationer KL 2

DK0060496487

4,40

PM Kreditobligationer KL 3

DK0060496560

4,50

Aconto udbytte i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2017

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudlodning for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017. Udlodningerne bliver udbetalt den 15. september 2017 og fragår kursen onsdag den 13. september 2017.

  ISIN Udbytte pr. andel
Nordea Invest Mellemlange obligationer DK0015168686 1,00 kr. pr. andel
Nordea Invest Fonde DK0060145183 0,50 kr. pr. andel
Nordea Invest Korte obligationer DK0060268506 0,80 kr. pr. andel
Nordea Invest Lange obligationer DK0060187342 0,80 kr. pr. andel

 

Vil du geninvestere dit udbytte?

Hvis du ikke skal bruge det beløb, du modtager i udbytte, kan det være en god ide at få pengene tilbage i arbejde ved at geninvestere. I sidste ende kan geninvestering af dit udbytte nemlig være afgørende for dit langsigtede afkast.

Som kunde i Nordea Bank kan du tilmelde dig en aftale om automatisk geninvestering. Det er både en nem og billig måde at få geninvesteret pengene på.