Hvad er Nordea Invest Stars?

En investering i bæredygtige virksomheder

Nordea Invest Stars-fondene investerer i en række nøje udvalgte virksomheder, som – ifølge vores in-house analyser – alle udmærker sig i måden, de håndterer muligheder og risici relateret til miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og god selskabsledelse.

Vi tror på, at bæredygtige virksomheder, som proaktivt arbejder med disse forhold – og har klare processer på plads til at håndtere dem – udsætter deres forretning for mindre risiko.

Dette skaber et solidt fundament for et bedre langsigtet afkast.

Global Stars værdiudvikling

Nordea Invest Global Stars-fonden investerer i selskaber fra hele verden. Fonden fokuserer primært på at finde investeringsobjekter, der udmærker sig ud fra et økonomisk perspektiv, og forventes at outperforme markedet, når det kommer til ESG-faktorer (miljø, sociale forhold & selskabsledelse).

Nordea Invest Global Stars består af 50-60 virksomheder, og fonden er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 7,04% 7,54% 40,22% 63,42% 252,65%
Benchmark 2,05% 2,85% 20,57% 66,57% 203,07%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 7,04% 2,05%
1 år 7,54% 2,85%
3 år 40,22% 20,57%
5 år 63,42% 66,57%
10 år 252,65% 203,07%
Værdiudvikling i perioden (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
16,08% 15,55% 0,52% 11,49% 23,74% 8,60% 5,66% 11,50% 34,13% -35,65%
Værdiudvikling i perioden (%)
2017 16,08%
2016 15,55%
2015 0,52%
2014 11,49%
2013 23,74%
2012 8,60%
2011 5,66%
2010 11,50%
2009 34,13%
2008 -35,65%

Nordic Stars værdiudvikling

Nordea Invest har et solidt kendskab til alle de nordiske lande, og Nordea Invest Nordic Stars-fonden* investerer udelukkende i virksomheder fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Fonden har fokus på at opretholde en portefølje ca. 50 virksomheder, som alle kan fremvise bæredygtige forretningsmodeller. Dette giver en eksponering i en række forskellige sektorer – fx industri, teknologi og råvarer – da de nordiske markeder er meget forskelligartede.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -3,16% -2,15% 8,06% 32,31% 208,31%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -3,16% -
1 år -2,15% -
3 år 8,06% -
5 år 32,31% -
10 år 208,31% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
12,25% -0,15% 17,39% -0,37% 16,65% 22,97% -20,07% 34,52% 47,62% -48,48%
Værdiudvikling i perioden (%)
2017 12,25%
2016 -0,15%
2015 17,39%
2014 -0,37%
2013 16,65%
2012 22,97%
2011 -20,07%
2010 34,52%
2009 47,62%
2008 -48,48%

Emerging Stars værdiudvikling

Nordea Invest Emerging Stars-fonden* afsøger konstant de globale emerging markets for at finde virksomheder, som udmærker sig, og har potentialet til at blive en global markedsleder inden for deres branche – både økonomisk og set ud fra et ESG-synspunkt.

Nordea Invest Emerging Stars investerer udelukkende i lande fra emerging markets. Sammenlignet med mange lignende fonde, er Nordea Invest Emerging Stars-porteføljen dog langt mere koncentreret.

Nordea Invest Emerging Stars består typisk af ca. 40-60 virksomheder.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -13,02% -11,13% 19,63% - -
Benchmark -6,18% -3,93% 27,01% - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -13,02% -6,18%
1 år -11,13% -3,93%
3 år 19,63% 27,01%
5 år - -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%) 2017 2016
28,79% 9,04%
Værdiudvikling i perioden (%)
2017 28,79%
2016 9,04%

Global Stars – den skarpeste stjernefinder

Med et gennemsnitligt afkast på 9,9% over de seneste tre år har Nordea Invests bæredygtige stjernefond, Global Stars, for alvor sat turbo på og væltet alle af pinden som den mest succesfulde kapitalforvalter på området for globale aktier.

Kåringen i Økonomisk Ugebrev er ikke blot en sejr for Nordea Invest og Nordea Asset Management, men også en sejr for bæredygtige investeringer – og en mulig indikation på, at bæredygtige investeringsprodukter vil dominere fremtidens investeringslandskab.

Mand kikker i stjernekikkert

ESG forklaret

Når vi screener nye virksomheder til porteføljerne i vores Stars-fonde, er ESG en helt central del af beslutningsprocessen.

Men hvad er ESG – og hvordan er ESG din sikkerhed for bæredygtige investeringer?

Få svarene i filmen.

Fremtidens vindere er bæredygtige

Vi mener at de selskaber, som aktivt håndterer miljø- og sociale forhold og selskabsledelse – og integrerer disse elementer i den daglige drift – udsætter sig selv for mindre risiko end konkurrenterne.

Stars-fondene udvælger de bedste selskaber baseret på disse kriterier. På den måde gør vi det muligt at opnå et stabilt, langsigtet afkast.

Det betyder også, at kun de absolut mest bæredygtige selskaber med et stærkt langsigtet potentiale kommer i betragtning til Stars-fondene.

5 kendetegn for Nordea Invest Stars

Eric Pedersen

"At fokusere på fremtidens vindere er en langsigtet strategi, men også en bæredygtig tilgang til at levere den bedst mulige balance mellem risiko og afkast."

Eric Christian Pedersen,
Direktør, Nordea Invest

signature

Sådan investerer du

Log på Nordea Investor

Klik på fanebladet ’Markedet’

Vælg ‘Investeringsforeninger’

Afgiv din ordre

Bliv investor

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Lad Nordea Bank klæde dig på, så du kan træffe dine investeringsbeslutninger på et personligt og velinformeret grundlag.