Udloddende obligationsafdelinger

Udbytter fra obligationsafdelinger, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat

Udbytterne er indberettet til SKAT og skal derfor være med i din årsopgørelse under de rubrikker, som fremgår i nedenstående oversigt:

Udloddende obligationsafdelinger - 2020

Afdeling Udbytte i kr. pr. andel Opdeles således
Kapitalindkomst rubrik 31 Skattefrit udbytte
Investeringsforeningen Nordea Invest
Basis 1 KL 6,30 6,30 0,00
Basis 2 KL 1,60 1,60 0,00
Bæredygtige Obligationer KL 1,00 1,00 0,00
European High Yield Bonds KL 4,60 4,60 0,00
Fonde KL 1,00 1,00 0,00
Korte Obligationer KL 0,40 0,40 0,00
Korte Obligationer Lagerbeskattet KL 0,40 0,40 0,00
Lange Obligationer KL 1,90 1,90 0,00
Mellemlange Obligationer KL 1,50 1,50 0,00
Verdens Obligationsmarkeder KL 2,50 2,50 0,00
Virksomhedsobligationer KL 0,60 0,60 0,00
Værdipapirfonden Nordea Invest
Portefølje Korte Obligationer 0,60 0,60 0,00
Portefølje Lange Obligationer 2,30 2,30 0,00
Portefølje Fleksibel - Obligationer 5,50 5,50 0,00
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 1 1,30 1,30 0,00
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 2 1,30 1,30 0,00
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 3 1,30 1,30 0,00
Portefølje PM Kreditobligationer KL 1 3,60 3,60 0,00
Portefølje PM Kreditobligationer KL 2 3,60 3,60 0,00
Portefølje PM Kreditobligationer KL 3 3,60 3,60 0,00

Der er ikke indeholdt udbytteskat i udbytterne fra de obligationsbaserede afdelinger, som alene investerer i obligationer og aktiver omfattet af kursgevinstloven.

Den skattefrie andel af udbytterne skal ikke fremgå af årsopgørelsen.

Rubrik 31

Her opføres den del af udbyttet, der skal beskattes som kapitalindkomst. Bemærk, der er ikke indeholdt udbytteskat.

Beskatning ved salg af beviserne – Rubrik 30 i årsopgørelsen

Gevinst ved salg af beviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger er normalt skattepligtige, mens tab kan fratrækkes.

Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og anskaffelsessummen. Har du købt beviser af flere omgange, skal du opgøre anskaffelsessummen på de solgte beviser efter gennemsnitsmetoden for hele din beholdning af beviser i den pågældende afdeling.

Gevinsten er kun skattepligtig, og tab kan kun fratrækkes, hvis årets samlede gevinst eller tab på udloddende obligationsbaserede investeringsbeviser – samt øvrige skattepligtige/fradragsberettigede gevinster/tab på fordringer og gæld, der indgår i kapitalindkomsten overstiger 2.000 kr. Overskrides dette beløb, er det den samlede gevinst, som er skattepligtig, eller det samlede tab, som kan fradrages.

Gevinst eller tab oplyses i rubrik 30. Et tab anføres med minus.

Læs mere om skat og
investeringsbeviser

Læs mere om skat og investeringsbeviser