Udloddende aktieafdelinger

Beskatningen af udbytter:

Udbytterne er indberettet til SKAT og skal derfor være med i din årsopgørelse i den rubrik, som fremgår i nedenstående oversigt:

Udloddende aktieafdelinger - 2019

Afdeling Udbytte i kr. pr. andel rubrik 61
Investeringsforeningen Nordea Invest
Aktier 7,90
Aktier II 23,00
Basis 3 3,00
Basis 4 1,80
Danmark 17,40
Danske Aktier Fokus 8,40
Emerging Markets 10,60
Emerging Markets Enhanced 1,40
Europa 2,10
Europe Enhanced 1,50
Europa Small Cap 19,30
Fjernøsten 3,80
Globale Aktier Indeks 5,80
Global Enhanced 1,50
Global Small Cap 1,00
Global Stars 7,00
Indien 10,00
Japan 2,80
Japan Enhanced 1,00
Kina 5,10
Klima og Miljø 3,10
Nordic Small Cap 18,40
Nordic Stars 7,00
North America Enhanced 2,10
Stabile Aktier 7,70
USA 41,10

Udloddende aktieafdelinger - 2019

Afdeling Udbytte i kr. pr. andel rubrik 61
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje
Aktier 4,70
Aktier Strategi 1,60
Globale Aktier Fokus KL1 8,30
Globale Aktier Fokus KL2 8,40
Globale Aktier Fokus KL3 8,40
Globale Aktier Strategi KL1 0,80
Globale Aktier Strategi KL2 0,90
Globale Aktier Strategi KL3 0,90

Der er indeholdt 27 procent i udbytteskat af de udbetalte udbytter.

Rubrik 61

Udbyttet beskattes som aktieindkomst og fremgår under rubrik 61. Det er bruttobeløbet, der skal opføres, det vil sige udbyttet før den tilbageholdte skat som angivet i ovenstående tabel.

Beskatning ved salg af aktiebaserede udloddende beviser – Rubrik 66 i årsopgørelsen

Nettofortjeneste eller nettotab ved salg af investeringsbeviser i de aktiebaserede udloddende afdelinger opføres i rubrik 66.

Det beløb, der opføres i denne rubrik, skal være årets nettobeløb før modregning af tab fra ægtefælle og/eller tab fra tidligere år. Hvis du vil beregne gevinst/tab ved salg af investeringsforeningsandele, kan du gå ind på www.tastselv.skat.dk under Indberetning/beregning – Aktier og investeringsforeningsbeviser.

Fremførte tab til modregning

SKAT har oplysningerne om selvangivne tab konstateret i 2003-2019 og vil automatisk modregne de fradragsberettigede tab i indkomstårets nettoaktieindkomst.

Den særlige overgangsregel

Hvis du har købt investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger den 31. december 2005 og forud herfor, kan du være omfattet af den særlige overgangsregel, som gælder for børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger, der sælges efter tre års ejertid. I så fald vil de realiserede gevinster være skattefri, mens realiserede tab hverken kan fratrækkes eller modregnes. Begge de følgende to betingelser skal være opfyldt, for at du er omfattet af den særlige overgangsregel:

1: ”100.000-kroners-grænsen”

Hvis du pr. den 31. december 2005 havde beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger med en samlet kursværdi under ”100.000-kroners-grænsen”, der for 2005 er fastsat til 136.600 kr. for ugifte og 273.100 kr. for ægtefæller, kan investeringen falde ind under overgangsreglen.

2: Ejertid

Skattefriheden omfatter kun realiseret kursgevinst på de aktier og beviser, der er anskaffet den 31. december 2005 eller tidligere og var i behold indtil salget.

Læs mere om skat og
investeringsbeviser

Læs mere om skat og investeringsbeviser