Lagerbeskattede afdelinger

Beskatning af beviserne – rubrik 38

Gevinst og tab på beviserne i de lagerbeskattede afdelinger opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at du skal medtage årets værdistigning eller tab i årsopgørelsen, også selv om du ikke har solgt beviser i 2019.

Nedenfor har vi anført de skattekurser, du skal anvende til at beregne gevinster eller tab på dine beviser.

Hvis du har købt beviser i 2019, som du fortsat ejer 31. december 2019, beregnes gevinst eller tab som forskellen mellem din anskaffelsessum på beviserne og skattekursen pr 31. december 2019, jf. ovenfor.

Har du solgt beviser i 2019, som du ejede 1. januar 2019, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og skattekursen pr. 31. december 2018, jf. ovenfor.

Hvis du har købt og solgt beviser i 2019, opgøres gevinst eller tab på de solgte beviser som forskellen mellem salgssummen og anskaffelsessummen.

Hvis du ikke har solgt i løbet af året, og du ejede beviserne den 1. januar 2019, skal gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem skattekursen pr 31. december 2018 og 31. december 2019.

Gevinster og tab (realiserede og urealiserede) opføres i rubrik 38. Hvis der er tale om et tab, opføres det med minus.

Beskatningen af udbytter fra afdelingerne

Udbytterne er indberettet til SKAT og skal være med i din årsopgørelse i den rubrik, som fremgår i nedenstående oversigt:

Lagerbeskattede afdelinger - Investeringsforeningen Nordea Invest - 2019

Afdeling Udbytte i kr. pr. andel rubrik 34 Skattekurs
31.12.2018 31.12.2019
Stabile Aktier Akkumulerende N/A 177,50 222,88
Globale Obligationer 3,50 105,50 110,30
HøjrenteLande 0,00 113,45 126,21
Korte Obligationer Lagerbeskattet 0,00 95,42 96,13
Stabil Balanceret 0,00 115,90 126,45
Virksomhedsobligationer Højrente 0,00 103,97 115,51

Der er indeholdt 27 procent i udbytteskat af de udbetalte udbytter.

Rubrik 34

Hele udbyttet skal beskattes som kapitalindkomst. Det er bruttobeløbet, der skal opføres, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat som angivet i ovenstående tabel.

Læs mere om skat og
investeringsbeviser

Læs mere om skat og investeringsbeviser