Hvilke fonde er lagerbeskattede?

Størstedelen af Nordea Invests fonde er realisationsbeskattede. Vi tilbyder dog også vores investorer muligheden for at investere i en række lagerbeskattede fonde.

Lagerbeskatning betyder, at du en gang om året skal betale skat af dine investeringsgevinster – også selvom du ikke har realiseret gevinsterne. 

En anden fordel er, at du modtager et fradrag, som kan modregnes værdipapirer og anden kapitalindkomst, hvis dit afkast er negativt. 

 

Lagerbeskattede afdelinger i Nordea Invest

Korte obligationer Lagerbeskattet

Globale obligationer 

Virksomhedsobligationer Højrente 

HøjrenteLande 

Stabile Aktier Akkumulerende 

Stabil Balanceret 

Læs mere om skat og
investeringsbeviser

Læs mere om skat og investeringsbeviser