Regulativ om bæredygtighed (SFDR)

SFDR er en ny EU-lov, som skal sikre mere information om, hvordan bl.a. investeringsforeninger indarbejder bæredygtighedsrisici og tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i deres investeringer. Hensigten med forordningen er at sikre mere gennemsigtighed for investorerne.

Tre kategoriseringer af fonde

Fremover skal vi, med udgangspunkt i den fælles europæiske forordning, klassificere alle vores fonde i forhold til deres tilgang til bæredygtighed:

Artikel 9

Nordea Invest fonde, som har bæredygtige investeringsmål. Det betyder, at de investerer i virksomheder eller aktiviteter, der har som mål at bidrage til at løse nogle af klodens udfordringer og skabe et mere bæredygtigt samfund. Fondene i denne kategori kaldes også mørkegrønne fonde. 

Artikel 8

Nordea Invest fonde med specifikke bæredygtighedskriterier, som fremmer miljømæssige eller sociale forhold ved at investere i virksomheder, der har høje ESG standarder. Fondene i denne kategori kaldes også lysegrønne fonde. 

Artikel 6

Øvrige Nordea Invest fonde, hvor bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer.

Klassificeringer af Nordea Invest-fonde

Hvis du vil se, hvilken klassificering en Nordea Invest-fond har, skal du klikke ind på den enkelte fond og gå til afsnittet “Bæredygtighed i fonden”.