Østeuropa

ISIN-kode: DK0015919591

Nordea Invest Østeuropa investerer i en portefølje af aktier i virksomheder fra Østeuropa, hvilket blandt andet også inkluderer Rusland og Tyrkiet. Målet er at have en bred portefølje af aktier. Analyser af markedet er blandt andet rettet mod at identificere én eller flere grupper af aktier, som vurderes at være prismæssigt undervurderede og som derfor kan bidrage med at forbedre afdelingens forhold mellem afkast og risiko.

11,50%
Afkast år til dato
411,91
Indre værdi pr. 21.05.

Hvad er 100 kr. blevet til?


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 11,50% 6,40% 37,11% 13,56% 42,16%
Benchmark 9,63% 6,63% 32,91% 8,58% 57,03%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 11,50% 9,63%
1 år 6,40% 6,63%
3 år 37,11% 32,91%
5 år 13,56% 8,58%
10 år 42,16% 57,03%
Værdiudvikling i perioden (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-7,57% 6,73% 31,91% -3,14% -23,29% -10,52% 19,52% -23,82% 23,85% 89,63%
Værdiudvikling i perioden (%)
2018 -7,57%
2017 6,73%
2016 31,91%
2015 -3,14%
2014 -23,29%
2013 -10,52%
2012 19,52%
2011 -23,82%
2010 23,85%
2009 89,63%