Nordic Small Cap

ISIN-kode: DK0015974695

Fonden investerer i en bred portefølje af aktier fra segmentet af mindre og mellemstore selskaber, målt på markedsværdi, fra de 4 nordiske lande. Fonden forvaltes aktivt efter en investeringsproces baseret på fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien bygger på, at et merafkast kan skabes ved at fokusere på selskaber med en klar forretningsmodel, kvalitet i ledelse og ejerkreds samt solide regnskabstal. Afdelingen forventes at kunne klare sig tilfredsstillende under alle markedsforhold. Bag investeringerne står et erfarent team i Nordea, der hvert år foretager hundredevis af virksomhedsbesøg.

-2,29%
Afkast år til dato
249,65
Indre værdi pr. 18.10.

Hvad er 100 kr. blevet til?