Korte obligationer Lagerbeskattet KL

ISIN-kode: DK0060014678

Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen sker på baggrund af et solidt kendskab til realkreditmarkedet og mange års erfaring med at finde de obligationer, der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.

0,85%
Afkast år til dato
96,25
Indre værdi pr. 12.11.

Hvad er 100 kr. blevet til?