Korte obligationer Lagerbeskattet

ISIN-kode: DK0060014678

Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen sker på baggrund af et solidt kendskab til realkreditmarkedet og mange års erfaring med at finde de obligationer, der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.

0,81%
Afkast år til dato
96,21
Indre værdi pr. 21.03.

Hvad er 100 kr. blevet til?


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,81% 1,38% 4,32% 7,23% 36,80%
Benchmark 0,07% 0,18% -0,20% 1,86% 9,78%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,81% 0,07%
1 år 1,38% 0,18%
3 år 4,32% -0,20%
5 år 7,23% 1,86%
10 år 36,80% 9,78%
Værdiudvikling i perioden (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
0,65% 1,44% 1,83% 0,33% 3,11% 1,70% 4,74% 3,91% 4,33% 8,89%
Værdiudvikling i perioden (%)
2018 0,65%
2017 1,44%
2016 1,83%
2015 0,33%
2014 3,11%
2013 1,70%
2012 4,74%
2011 3,91%
2010 4,33%
2009 8,89%

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-01-2019 Land Sektor %
2% DLR Kredit 01/10/2019 Danmark 10,04
2% Nykredit Realkredit AS 01/10/2050 Danmark 8,19
2,5% Nordea Realkredit 01/10/2047 Danmark 5,56
1% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2035 Danmark 4,82
1% Realkredit Danmark 01/04/2021 Danmark 4,73
2% Realkredit Danmark 01/10/2047 Danmark 4,62
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/10/2022 Danmark 4,23
4,95% Catalunya 11/02/2020 Spanien 4,20
2% Nordea Kredit 01/10/2047 Danmark 4,05
2% BRFkredit 01/04/2020 Danmark 3,71
Var% Realkredit Danmark 01/10/2019 Danmark 3,00
1% Nykredit Realkredit A/S 01/01/2023 Danmark 2,85
2% LR Realkredit 01/04/2020 Danmark 2,65
2% Realkredit Danmark 01/10/2050 Danmark 2,50
Var% Danmarks Skibskredit 01/01/2020 Danmark 2,24
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/04/2022 Danmark 2,01
Var% VAR NDA SDRO X 01/07/2022 Danmark 2,01
1% LR 2020/01/01 Danmark 1,95
1% Realkredit Danmark A/S 01/04/2023 Danmark 1,92
Var% Nordea Kredit 01/01/2038 Danmark 1,78
Var% DLR Kredit A/S 10/01/2019 Danmark 1,73
Var% DLR Kredit A/S 01/04/2020 Danmark 1,52
1% NDASS CC2 2023/10/01 Danmark 1,48
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/10/2021 Danmark 1,47
2,38% Kommunalkredit Austria 26/08/2020 Østrig 1,40
1% Nykredit Realkredit 01/01/2020 Danmark 1,39
Var% Nykredit Realkredit A/S 01/04/2022 Danmark 1,38
2,875% Banca Monte dei Paschi di Siena 16/07/2024 Italien 1,21
2% Nykredit Realkredit 01/10/2047 Danmark 0,95
3% Nordea Kredit 01/10/2044 Danmark 0,94
Var% UniCredit Bank Austria AG 27/12/2031 Østrig 0,90
1% BRF 2020/01/04 Danmark 0,83
FRN DLR JCB 01/04/2021 Danmark 0,81
4% Realkredit Danmark 01/01/2044 Danmark 0,73
2% Nykredit Realkredit 01/10/2029 Danmark 0,56
3,5% Nykredit Realkredit 01/10/2044 Danmark 0,46
Var% Totalkredit 01/01/2037 Danmark 0,41
6% Nykredit Realkredit 01/10/2032 Danmark 0,38
6% Nykredit Realkredit 01/10/2029 Danmark 0,35
3,5% Realkredit Danmark 01/10/2044 Danmark 0,34
Var% UniCredit Bank Austria AG 31/12/2031 Østrig 0,32
5% BRFkredit 01/04/2035 Danmark 0,31
1% Nykredit 01/04/2021 Danmark 0,26
4% Nordea Kredit 01/01/2044 Danmark 0,20
5% DLR Kredit 01/04/2028 Danmark 0,19
3,5% Realkredit Danmark 01/07/2044 Danmark 0,18
3% Realkredit Danmark 01/10/2044 Danmark 0,16
5% Realkredit Danmark 01/10/2041 Danmark 0,13
4% Nykredit Realkredit 01/10/2044 Danmark 0,10
6% Nordea Kredit 01/10/2032 Danmark 0,09
5% Realkredit Danmark 01/01/2038 Danmark 0,08
5% Totalkredit 01/04/2035 Danmark 0,08
4% DLR Kredit 01/10/2041 Danmark 0,06
5% Nykredit Realkredit 01/10/2019 Danmark 0,06
5% DLR Kredit 01/04/2025 Danmark 0,05
6% Nordea Kredit 01/10/2022 Danmark 0,04
5% Nordea Kredit 01/01/2038 Danmark 0,04
3% Nykredit Realkredit 01/10/2047 Danmark 0,04
FIIRS EUR JPMSEC 06/07/2023 (Right/Warrant) 0,03
5% BRFkredit 01/10/2041 Danmark 0,03
5% Nordea Kredit 01/10/2022 Danmark 0,02
4% Nykredit Realkredit 01/10/2031 Danmark 0,02
4% Nordea Kredit 01/10/2031 Danmark 0,02
4% BRFkredit 01/04/2023 Danmark 0,01

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

2

1 til 7

Fondens ESG score

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
Fonden er omfattet af