Køb via Nordea Investor

Korte obligationer Lagerbeskattet KL

ISIN-kode: DK0060014678
Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen sker på baggrund af et solidt kendskab til realkreditmarkedet og mange års erfaring med at finde de obligationer, der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.
0,37%
Afkast år til dato
95,90
Indre værdi pr. 24.09.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,37% -0,33% 2,03% 5,40% 19,94%
Benchmark -0,37% -1,07% -0,88% -0,22% 7,11%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,37% -0,37%
1 år -0,33% -1,07%
3 år 2,03% -0,88%
5 år 5,40% -0,22%
10 år 19,94% 7,11%
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
0,64% 0,65% 1,44% 1,83% 0,33% 3,11% 1,70% 4,74% 3,91% 4,33%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 0,64%
2018 0,65%
2017 1,44%
2016 1,83%
2015 0,33%
2014 3,11%
2013 1,70%
2012 4,74%
2011 3,91%
2010 4,33%

Beholdninger

Nøgletal

Varighed 5,42
Modificeret Varighed 2,39
Effektiv rente 0,94
Gennemsnitlig rating (S&P) AAA - AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2020 Land Sektor %
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T Danmark 10,31
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E Danmark 8,96
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 6,82
Nordea Kredit 1% 10-01-2022 SDRO A 2 Danmark 6,38
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 5,59
Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2 Danmark 3,66
Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2 Danmark 3,63
Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020 Østrig 3,28
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H Danmark 3,02
DLR Kredit 1% 10-01-2020 SDO A B Danmark 3,01
Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T Danmark 3,00
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 2,60
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 2,32
Danish Government 0.25% 11-15-2020 Danmark 2,27
Nordea Kredit 1% 04-01-2023 SDRO A 2 Danmark 2,24
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2023 SDO A E Danmark 2,24
LR Realkredit 1% 01-01-2021 AR Danmark 2,07
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 1,92
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S Danmark 1,80
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 Danmark 1,77
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S Danmark 1,63
Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2 Danmark 1,63
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2021 CIBOR 6M RO FL Danmark 1,62
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H Danmark 1,49
Jyske Realkredit A/S FRN 07-01-2023 IO CIBOR 3M A Danmark 1,48
Other Assets and Liabilities Danmark 1,39
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024 Italien 1,33
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 1,25
Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2022 RO A B Danmark 1,21
Nykredit Realkredit FRN 04-01-2022 IO CIBOR 6M RO Danmark 1,17
Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2 Danmark 1,11
Nordea Kredit CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO 1 F Danmark 0,88
DLR Kredit FRN 04-01-2021 CIBOR 3M JCB B FL Danmark 0,86
DLR Kredit 1% 10-01-2023 SDO A B Danmark 0,68
KommuneKredit 0.000000% 05-19-2022 Danmark 0,65
SkibsKredit SDO Danmark 0,61
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO SDRO S Danmark 0,41
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østrig 0,34
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,33
Totalkredit CF 5% 01-01-2037 IO CIBOR 6M RO C FL Danmark 0,32
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,31
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2029 SDO E Danmark 0,28
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C Danmark 0,27
Realkredit Danmark 2.5% 10-01-2047 IO SDRO S Danmark 0,23
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B Danmark 0,23
LR Realkredit 2% 10-01-2050 RO Danmark 0,20
Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 IO SDRO S Danmark 0,16
DLR Kredit 5% 04-01-2028 RO Danmark 0,13
Realkredit Danmark 5% 07-01-2041 SDRO S Danmark 0,10
Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S Danmark 0,10
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 IO SDRO 2 Danmark 0,09
FI-IRS_EUR_JPMSEC_20230706_ Europa 0,08
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,07
Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1 Danmark 0,07
Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 RO Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2042 SDO E Danmark 0,06
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T Danmark 0,06
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C Danmark 0,05
DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B Danmark 0,03
DLR Kredit 5% 04-01-2025 RO Danmark 0,03
Nordea Kredit 5% 01-01-2038 IO RO 1 Danmark 0,03
Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1 Danmark 0,02
Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,02
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2031 SDO E Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 07-01-2031 SDRO 2 Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E Danmark 0,01
Nordea Kredit 5% 10-01-2022 RO 1 Danmark 0,01
Nordea Kredit 5% 10-01-2032 RO 1 Danmark 0,00
Nordea Kredit 6% 10-01-2037 RO 1 Danmark 0,00
Jyske Realkredit A/S 4% 04-01-2023 RO B Danmark 0,00
KommuneKredit 3% 04-01-2038 Danmark 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2020 Tyskland 0,00
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2020 Tyskland 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2020 Tyskland 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
FX Forward CHF/DKK 0,00

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

2

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.
Fond
4,8
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
19,7

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,34
Indirekte omkostninger, %
0,03
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,32
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Korte obligationer Lagerbeskattet KL
Morningstar
ISIN:
DK0060014678
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Flemming Thestrup
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.