Korte obligationer Lagerbeskattet
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1

ISIN-kode: DK0060014678
 
-1,70%
Afkast år til dato
-0,41%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
2
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen sker på baggrund af et solidt kendskab til realkreditmarkedet og mange års erfaring med at finde de obligationer, der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
ISIN-kode: DK0060014678
-1,70%
Afkast år til dato
-0,41%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
2

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,70% -1,67% -0,41% 1,46% 15,03%
Benchmark -0,75% -0,91% -1,58% -2,00% 3,06%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,70% -0,75%
1 år -1,67% -0,91%
3 år -0,41% -1,58%
5 år 1,46% -2,00%
10 år 15,03% 3,06%
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,42% 0,64% 0,65% 1,44% 1,83% 0,33% 3,11% 1,70% 4,74% 3,91%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,42%
2019 0,64%
2018 0,65%
2017 1,44%
2016 1,83%
2015 0,33%
2014 3,11%
2013 1,70%
2012 4,74%
2011 3,91%

Beholdninger

Nøgletal

Modificeret Varighed 2,27
Effektiv rente 1,19
Gennemsnitlig rating (S&P) AAA - AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-08-2021 Land Sektor %
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T Danmark 12,64
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 11,02
Denmark Treasury Bill 01-03-2022 Danmark 6,84
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 6,78
Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2 Danmark 4,49
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 4,45
Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2 Danmark 4,44
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 4,24
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S Danmark 3,43
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 3,25
DLR Kredit 1% 10-01-2021 SDO A B Danmark 2,96
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2023 SDO A E Danmark 2,75
Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO A T Danmark 2,61
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 2,28
Jyske Realkredit A/S FRN 07-01-2023 IO CIBOR 3M SD Danmark 1,81
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H Danmark 1,70
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 1,66
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024 Italien 1,63
Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2022 RO A B Danmark 1,49
Other Assets and Liabilities Danmark 1,46
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S Danmark 1,45
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 1,40
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 Danmark 1,38
Nykredit Realkredit FRN 04-01-2022 IO CIBOR 6M RO Danmark 1,31
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S Danmark 1,20
Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2 Danmark 1,18
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 1,14
Nordea Kredit 1% 04-01-2023 SDRO A 2 Danmark 1,09
DLR Kredit 1% 10-01-2023 SDO A B Danmark 0,83
Nordea Kredit CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO 1 F Danmark 0,81
KommuneKredit 0.000000% 05-19-2022 Danmark 0,80
Danmarks Skibskredit 0.25% 09-28-2022 Danmark 0,75
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E Danmark 0,73
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østrig 0,45
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,42
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO SDRO S Danmark 0,35
Totalkredit CF 5% 01-01-2037 IO CIBOR 6M RO C FL Danmark 0,32
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,29
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C Danmark 0,27
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2029 SDO E Danmark 0,23
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B Danmark 0,22
Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 IO SDRO S Danmark 0,14
Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 IO SDRO S Danmark 0,14
DLR Kredit 5% 04-01-2028 RO Danmark 0,13
Nykredit Realkredit 2% 07-01-2049 RO Danmark 0,11
Realkredit Danmark 5% 07-01-2041 SDRO S Danmark 0,10
Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S Danmark 0,08
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T Danmark 0,07
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 IO SDRO 2 Danmark 0,07
FI-IRS_EUR_JPMSEC_20230706_ Europa 0,07
EURO-BUND FUTURE 9/2021 Tyskland 0,06
Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1 Danmark 0,06
Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 RO Danmark 0,06
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,06
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C Danmark 0,05
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2042 SDO E Danmark 0,05
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021 Tyskland 0,03
Nordea Kredit 5% 01-01-2038 IO RO 1 Danmark 0,02
DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B Danmark 0,02
DLR Kredit 5% 04-01-2025 RO Danmark 0,02
Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 07-01-2031 SDRO 2 Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2031 SDO E Danmark 0,01
Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1 Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E Danmark 0,01
EURO-BOBL FUTURE 9/2021 Tyskland 0,01
Nordea Kredit 5% 10-01-2032 RO 1 Danmark 0,01
Nordea Kredit 6% 10-01-2037 RO 1 Danmark 0,00
Nordea Kredit 5% 10-01-2022 RO 1 Danmark 0,00
KommuneKredit 3% 04-01-2038 Danmark 0,00
Jyske Realkredit A/S 4% 04-01-2023 RO B Danmark 0,00
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
-7,0
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
26,3

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,28
Indirekte omkostninger, %
0,03
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,27
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
Morningstar
ISIN:
DK0060014678
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Flemming Thestrup
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 26.10.)
93,92

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.