Korte obligationer Lagerbeskattet KL

ISIN-kode: DK0060014678

Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen sker på baggrund af et solidt kendskab til realkreditmarkedet og mange års erfaring med at finde de obligationer, der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.

1,52%
Afkast år til dato
96,89
Indre værdi pr. 22.08.

Hvad er 100 kr. blevet til?


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,52% 1,84% 3,57% 6,59% 29,88%
Benchmark 0,69% 0,62% 0,01% 1,63% 9,68%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,52% 0,69%
1 år 1,84% 0,62%
3 år 3,57% 0,01%
5 år 6,59% 1,63%
10 år 29,88% 9,68%
Værdiudvikling i perioden (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
0,65% 1,44% 1,83% 0,33% 3,11% 1,70% 4,74% 3,91% 4,33% 8,89%
Værdiudvikling i perioden (%)
2018 0,65%
2017 1,44%
2016 1,83%
2015 0,33%
2014 3,11%
2013 1,70%
2012 4,74%
2011 3,91%
2010 4,33%
2009 8,89%

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-06-2019 Land Sektor %
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T Danmark 11,29
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E Danmark 9,37
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 7,53
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2020 SDO AR H Danmark 4,55
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Danmark 4,28
Nordea Kredit 1% 10-01-2022 SDRO A 2 Danmark 4,03
Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2 Danmark 3,92
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S Danmark 3,86
Autonomous Community of Cata 4.95% 11-02-2020 Spanien 3,79
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 Danmark 3,45
Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2 Danmark 3,26
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H Danmark 2,72
LR Realkredit 2% 04-01-2020 RO A Danmark 2,44
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S Danmark 2,37
Jyske Realkredit A/S FRN 07-01-2023 IO CIBOR 3M A Danmark 2,10
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2020 CIBOR 6M RO FL Danmark 2,10
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2023 SDO A E Danmark 2,02
Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2 Danmark 1,89
LR Realkredit 1% 01-01-2020 AR Danmark 1,83