Køb via Nordea Investor

Klima og Miljø KL

ISIN-kode: DK0060192185
Nordea Invest Klima og Miljø investerer globalt i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Der investeres især i selskaber indenfor alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse. Porteføljen består af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.
16,80%
Afkast år til dato
42,29%
Afkast på 3 år

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 16,80% 19,99% 42,29% 88,78% 220,02%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 16,80% -
1 år 19,99% -
3 år 42,29% -
5 år 88,78% -
10 år 220,02% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
38,25% -12,15% 15,73% 17,24% 12,30% 9,82% 23,06% 19,88% -13,57% 2,87%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 38,25%
2018 -12,15%
2017 15,73%
2016 17,24%
2015 12,30%
2014 9,82%
2013 23,06%
2012 19,88%
2011 -13,57%
2010 2,87%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2020 Land Sektor %
Linde USA Råvarer 3,33
Synopsys USA It 3,05
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 3,03
Republic Services USA Industri 2,75
Other Assets and Liabilities Danmark 2,71
Waste Management USA Industri 2,70
Infineon Technologies Tyskland It 2,68
ASML Holding Holland It 2,59
Vestas Wind Systems Danmark Industri 2,55
Roper Technologies USA Industri 2,31
McCormick & Co USA Stabilt forbrug 2,31
Koninklijke DSM Holland Råvarer 2,25
Parker-Hannifin USA Industri 2,25
Pentair USA Industri 2,22
Johnson Controls International USA Industri 2,22
IDEX USA Industri 2,19
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,18
Trimble USA It 2,15
ANSYS USA It 2,09
Waters USA Medicinal 1,97
SIG Combibloc Group Schweiz Råvarer 1,92
GEA Group Tyskland Industri 1,86
Autodesk USA It 1,85
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,84
Aspen Technology USA It 1,83
Cognex USA It 1,81
Teradyne USA It 1,81
ON Semiconductor USA It 1,81
Enel Italien Forsyning 1,76
Air Liquide Frankrig Råvarer 1,73
Daikin Industries Japan Industri 1,70
Sensient Technologies USA Råvarer 1,69
Zebra Technologies USA It 1,68
American Water Works USA Forsyning 1,68
Altium Australien It 1,59
Monolithic Power Systems USA It 1,56
Weyerhaeuser USA Ejendomme 1,51
Siemens Gamesa Renewable Energy Spanien Industri 1,50
Ecolab USA Råvarer 1,48
Eversource Energy USA Forsyning 1,46
AGCO USA Industri 1,40
Stora Enso R Finland Råvarer 1,35
MasTec USA Industri 1,35
National Grid England Forsyning 1,32
PTC USA It 1,32
Chart Industries USA Industri 1,28
Cie de Saint-Gobain Frankrig Industri 1,22
Tomra Systems Norge Industri 1,18
Glodon Kina It 1,11
Cleanaway Waste Management Australien Industri 0,97
Eurofins Scientific Frankrig Medicinal 0,91
Symrise Tyskland Råvarer 0,82
Rational Tyskland Industri 0,82
Zhuzhou CRRC Times Electric Kina Industri 0,78
Topcon Japan It 0,60

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

6

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, anti-personelminer, atomvåben, kemiske og biologiske våben.

Fonden er omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer og udelukker dermed virksomheder, der er beskæftiget med fossile brændstoffer og ikke har en klar strategi for omstillingen til fossilfri energi, i tråd med klimamålene i Parisaftalen. I denne overgangsfase til fossilfri energi betyder det, at fonden ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie og gasudvinding eller kulminedrift. Desuden investeres der ikke i virksomheder, der er involveret i ukonventionel olie- og gasudvinding eller elforsyningsselskaber, der mangler strategier for udfasning af kul. Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet fra fonden.
Læs mere her ....

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
Fond
206,6
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
146,0

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,57
Indirekte omkostninger, %
0,07
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,49
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Klima og Miljø KL
Morningstar
ISIN:
DK0060192185
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Thomas Sørensen & Henning Padberg
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.11.)
153,44

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.