Klima og Miljø KL

ISIN-kode: DK0060192185

Nordea Invest Klima og Miljø investerer globalt i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Der investeres især i selskaber indenfor alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse. Porteføljen består af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.

 

24,88%
Afkast år til dato
119,91
Indre værdi pr. 16.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 24,88% 11,53% 46,31% 71,84% -
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 24,88% -
1 år 11,53% -
3 år 46,31% -
5 år 71,84% -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
-12,15% 15,73% 17,24% 12,30% 9,82% 23,06% 19,88% -13,57% 2,87%
Værdiudvikling i perioden (%)
2018 -12,15%
2017 15,73%
2016 17,24%
2015 12,30%
2014 9,82%
2013 23,06%
2012 19,88%
2011 -13,57%
2010 2,87%

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-05-2019 Land Sektor %