Køb via Nordea Investor

Klima og Miljø KL

ISIN-kode: DK0060192185

Nordea Invest Klima og Miljø investerer globalt i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Der investeres især i selskaber indenfor alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse. Porteføljen består af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.

 

2,38%
Afkast år til dato
134,50
Indre værdi pr. 03.08.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,38% 15,19% 34,63% 65,28% 181,11%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,38% -
1 år 15,19% -
3 år 34,63% -
5 år 65,28% -
10 år 181,11% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
38,25% -12,15% 15,73% 17,24% 12,30% 9,82% 23,06% 19,88% -13,57% 2,87%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 38,25%
2018 -12,15%
2017 15,73%
2016 17,24%
2015 12,30%
2014 9,82%
2013 23,06%
2012 19,88%
2011 -13,57%
2010 2,87%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-06-2020 Land Sektor %
Linde USA Råvarer 3,35
Synopsys USA It 3,13
ASML Holding Holland It 2,94
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 2,79
Enel Italien Forsyning 2,67
Roper Technologies USA Industri 2,58
Infineon Technologies Tyskland It 2,54
McCormick & Co USA Stabilt forbrug 2,42
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,39
Parker-Hannifin USA Industri 2,32
Autodesk USA It 2,20
Trimble USA It 2,19
GEA Group Tyskland Industri 2,17
Teradyne USA It 2,15
Koninklijke DSM Holland Råvarer 2,14
ANSYS USA It 2,14
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 2,11
Waters USA Medicinal 2,10