Japan

ISIN-kode: DK0010112432

Nordea Invest Japan investerer i japanske aktier. Målet er at have en bred portefølje af aktier og at være begrænset eksponeret mod udviklingen i en enkeltaktie. Analyser af aktierne på markedet er blandt andet rettet mod at identificere én eller flere grupper af aktier, som vurderes at være prismæssigt undervurderede og som derfor kan bidrage med at forbedre afdelingens forhold mellem afkast og risiko.

Læs artiklen "Japan er verdens hurtigst voksende turistmål – det smitter af på aktiemarkedet"

5,13%
Afkast år til dato
91,34
Indre værdi pr. 21.05.

Hvad er 100 kr. blevet til?


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 5,13% -11,17% 12,35% 41,69% 97,05%
Benchmark 7,04% -6,14% 23,22% 62,04% 118,14%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 5,13% 7,04%
1 år -11,17% -6,14%
3 år 12,35% 23,22%
5 år 41,69% 62,04%
10 år 97,05% 118,14%
Værdiudvikling i perioden (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-14,29% 9,52% 2,57% 19,59% 5,36% 22,27% 7,69% -8,96% 24,86% 4,08%
Værdiudvikling i perioden (%)
2018 -14,29%
2017 9,52%
2016 2,57%
2015 19,59%
2014 5,36%
2013 22,27%
2012 7,69%
2011 -8,96%
2010 24,86%
2009 4,08%

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-03-2019 Land Sektor %
Astellas Pharma Japan Medicinal 4,62
ITOCHU Japan Industri 4,60
East Japan Railway Japan Industri 4,41
Sony Japan Cyklisk forbrug 3,86
KDDI Japan Kommunikationstjenester 3,79
Komatsu Japan Industri 3,54
TIS Japan