Køb via Nordea Investor

Globale UdbytteAktier KL

ISIN-kode: DK0010265503

Nordea Invest Globale UdbytteAktier investerer globalt i selskaber, som via et stærkt og holdbart kapitalafkast har en attraktiv profil med hensyn til dividende og/eller tilbagekøb af aktier. Hovedvægten ligger på amerikanske selskaber. Det tilstræbes, at porteføljen består af 50-100 aktier.

-8,23%
Afkast år til dato
88,58
Indre værdi pr. 09.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -8,23% 0,32% 12,57% 15,74% 77,03%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -8,23% -
1 år 0,32% -
3 år 12,57%