Køb via Nordea Investor

European Stars KL

ISIN-kode: DK0010265693
Nordea Invest European Stars KL investerer i en portefølje bestående af europæiske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
3,57%
Afkast år til dato
16,61%
Afkast på 3 år

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,57% 9,10% 16,61% 48,86% 68,25%
Benchmark 3,03% -2,61% 8,99% 40,87% 85,52%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,57% 3,03%
1 år 9,10% -2,61%
3 år 16,61% 8,99%
5 år 48,86% 40,87%
10 år 68,25% 85,52%
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
7,04% 34,04% -19,39% 9,09% 2,23% 13,39% 4,41% 11,85% 17,89% -15,85%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 7,04%
2019 34,04%
2018 -19,39%
2017 9,09%
2016 2,23%
2015 13,39%
2014 4,41%
2013 11,85%
2012 17,89%
2011 -15,85%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-11-2020 Land Sektor %
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 5,41
ASML Holding Holland It 3,81
ING Groep Holland Finans 3,76
AXA Frankrig Finans 3,69
Unilever England Stabilt forbrug 3,68
Infineon Technologies Tyskland It 3,66
Sanofi Frankrig Medicinal 3,60
Koninklijke Philips Holland Medicinal 3,20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 3,06
SAP Tyskland It 2,94
AstraZeneca England Medicinal 2,84
Linde USA Råvarer 2,80
UniCredit Italien Finans 2,77
Schneider Electric Frankrig Industri 2,67
Enel Italien Forsyning 2,57
Credit Agricole Frankrig Finans 2,45
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,44
Akzo Nobel Holland Råvarer 2,40
Fresenius Tyskland Medicinal 2,30
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,27
Nordea Bank Sverige Finans 2,23
ISS Danmark Industri 2,03
Other Assets and Liabilities Danmark 2,02
Koninklijke DSM Holland Råvarer 2,00
Valeo Frankrig Cyklisk forbrug 2,00
Cie de Saint-Gobain Frankrig Industri 1,99
Vestas Wind Systems Danmark Industri 1,95
Evonik Industries Tyskland Råvarer 1,77
DSV Panalpina A/S Danmark Industri 1,61
Just Eat Takeaway.com Holland Cyklisk forbrug 1,61
Elekta B Sverige Medicinal 1,60
Puma Tyskland Cyklisk forbrug 1,58
ICON Irland Medicinal 1,47
AVEVA Group England It 1,44
KION Group Tyskland Industri 1,43
Symrise Tyskland Råvarer 1,37
GEA Group Tyskland Industri 1,37
Zur Rose Group Schweiz Stabilt forbrug 1,27
St James's Place England Finans 1,26
Epiroc B Sverige Industri 1,25
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 1,21
Lonza Group Schweiz Medicinal 1,16
Prudential England Finans 1,07
Zalando Tyskland Cyklisk forbrug 0,98

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

6

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, anti-personelminer, atomvåben, kemiske og biologiske våben.

Fonden er omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer og udelukker dermed virksomheder, der er beskæftiget med fossile brændstoffer og ikke har en klar strategi for omstillingen til fossilfri energi, i tråd med klimamålene i Parisaftalen. I denne overgangsfase til fossilfri energi betyder det, at fonden ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie og gasudvinding eller kulminedrift. Desuden investeres der ikke i virksomheder, der er involveret i ukonventionel olie- og gasudvinding eller elforsyningsselskaber, der mangler strategier for udfasning af kul. Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet fra fonden.
Læs mere her ....

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel og MSCI, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
Fond
100,5
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
143,0

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,46
Indirekte omkostninger, %
0,06
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,36
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
European Stars KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265693
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
René Møller Petersen & Frederik Weber
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 22.01.)
111,84

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.