European Stars
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

European Stars KL

ISIN-kode: DK0010265693
 
10,38%
Afkast år til dato
32,29%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest European Stars KL investerer i en portefølje bestående af europæiske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
European Stars KL
ISIN-kode: DK0010265693
10,38%
Afkast år til dato
32,29%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 10,38% 43,68% 32,29% 54,13% 81,47%
Benchmark 9,76% 34,11% 22,07% 46,35% 99,93%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 10,38% 9,76%
1 år 43,68% 34,11%
3 år 32,29% 22,07%
5 år 54,13% 46,35%
10 år 81,47% 99,93%
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
7,04% 34,04% -19,39% 9,09% 2,23% 13,39% 4,41% 11,85% 17,89% -15,85%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 7,04%
2019 34,04%
2018 -19,39%
2017 9,09%
2016 2,23%
2015 13,39%
2014 4,41%
2013 11,85%
2012 17,89%
2011 -15,85%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 26-02-2021 Land Sektor %
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 5,05
ASML Holding Holland It 4,19
ING Groep Holland Finans 4,00
AXA Frankrig Finans 3,75
Unilever England Stabilt forbrug 3,59
Sanofi Frankrig Medicinal 3,49
AstraZeneca England Medicinal 3,35
SAP Tyskland It 3,33
Koninklijke Philips Holland Medicinal 3,21
UniCredit Italien Finans 3,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 2,98
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,86
Lloyds Banking Group England Finans 2,74
DSV Panalpina A/S Danmark Industri 2,73
Schneider Electric Frankrig Industri 2,50
Infineon Technologies Tyskland It 2,39
Enel Italien Forsyning 2,35
Linde USA Råvarer 2,32
AVEVA Group England It 2,11
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,10
ISS Danmark Industri 1,90
Koninklijke DSM Holland Råvarer 1,90
Just Eat Takeaway.com Holland Cyklisk forbrug 1,83
Sampo A Finland Finans 1,79
Valeo Frankrig Cyklisk forbrug 1,75
Vestas Wind Systems Danmark Industri 1,73
Prudential England Finans 1,73
Symrise Tyskland Råvarer 1,71
Antofagasta England Råvarer 1,68
Worldline SA/France Frankrig It 1,67
Puma Tyskland Cyklisk forbrug 1,67
KION Group Tyskland Industri 1,65
Akzo Nobel Holland Råvarer 1,57
Other Assets and Liabilities Danmark 1,57
Elekta B Sverige Medicinal 1,56
Epiroc B Sverige Industri 1,47
Fresenius Tyskland Medicinal 1,38
Lonza Group Schweiz Medicinal 1,36
HUGO BOSS Tyskland Cyklisk forbrug 1,33
GEA Group Tyskland Industri 1,32
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 1,30
ICON Irland Medicinal 1,24
Nordea Bank Sverige Finans 1,19
Zur Rose Group Schweiz Stabilt forbrug 0,88
Zalando Tyskland Cyklisk forbrug 0,78

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
98,1
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
144,4

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,48
Indirekte omkostninger, %
0,08
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,36
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
European Stars KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265693
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
René Møller Petersen & Frederik Weber
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.04.)
106,90

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.