Europa Small Cap

ISIN-kode: DK0015960983

Nordea Invest Europa Small Cap investerer i en relativt koncentreret portefølje af mindre og mellemstore selskaber i Europa. Porteføljen består af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. For udviklingen i markedet som helhed, har porteføljeforvalterne en mere langsigtet indstilling end andre forvaltere, bygget på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser.

21,00%
Afkast år til dato
202,85
Indre værdi pr. 21.05.

Hvad er 100 kr. blevet til?


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 21,00% -0,54% 33,71% 59,41% 275,30%
Benchmark 15,67% -6,78% 22,18% 47,26% 245,82%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 21,00% 15,67%
1 år -0,54% -6,78%
3 år 33,71% 22,18%
5 år 59,41% 47,26%
10 år 275,30% 245,82%
Værdiudvikling i perioden (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-15,43% 22,84% -0,30% 23,54% 3,83% 20,59% 26,94% -12,65% 38,56% 49,72%
Værdiudvikling i perioden (%)
2018 -15,43%
2017 22,84%
2016 -0,30%
2015 23,54%
2014 3,83%
2013 20,59%
2012 26,94%
2011 -12,65%
2010 38,56%
2009 49,72%

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-03-2019 Land Sektor %
Orpea Frankrig Medicinal 3,85
Altran Technologies Frankrig It 3,60
Teleperformance Frankrig Industri 3,48
Phoenix Group Holdings England Finans 3,41
Rubis SCA Frankrig Forsyning 3,41
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE Tyskland 3,33
CTS Eventim Tyskland Kommunikationstjenester 3,23
Helvetia Holding Schweiz Finans 3,17
Informa England Kommunikationstjenester 2,88
Alpha Financial Markets Consulting England Industri 2,78

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

5

1 til 7

Fondens ESG score

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Funds politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Forvalteren forsøger at undgå at investere i selskaber, hvor mere end x% af omsætningen stammer fra varer og tjenester inden for følgende kategorier:
× Klyngebomber, antipersonelminer (0%)
× Kemiske og biologiske våben (0%)
× Atomvåben (0%)
× Kul (30%)
Selskaber, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også fravalgt.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
Fond
77,2
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
158,0

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens ejerandel i selskaberne **.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*©2016 MSCI ESG Research LLC. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,58
Indirekte omkostninger, %
0,05
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,46
Formidlingshonorar, % (indeholdt i løbende omkostninger)
0,72
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,40
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20

Information

Navn
Europa Small Cap
Morningstar
ISIN:
DK0015960983
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Jesper Gulstad & Kalle Huhdanmäki
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.