Køb via Nordea Investor

Europa KL

ISIN-kode: DK0010265693
Nordea Invest Europa investerer i en portefølje bestående af europæiske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
0,32%
Afkast år til dato
101,54
Indre værdi pr. 30.09.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,32% 8,85% 11,95% 30,09% 66,53%
Benchmark -12,92% -7,55% -0,82% 20,09% 75,94%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,32% -12,92%
1 år 8,85% -7,55%
3 år 11,95% -0,82%
5 år 30,09% 20,09%
10 år 66,53% 75,94%
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
34,04% -19,39% 9,09% 2,23% 13,39% 4,41% 11,85% 17,89% -15,85% 8,23%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 34,04%
2018 -19,39%
2017 9,09%
2016 2,23%
2015 13,39%
2014 4,41%
2013 11,85%
2012 17,89%
2011 -15,85%
2010 8,23%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-08-2020 Land Sektor %
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 6,01
ASML Holding Holland It 3,72
Unilever Holland Stabilt forbrug 3,54
Infineon Technologies Tyskland It 3,39
Linde USA Råvarer 3,11
Other Assets and Liabilities Danmark 3,06
Schneider Electric Frankrig Industri 3,03
AstraZeneca England Medicinal 3,00
SAP Tyskland It 2,90
Sanofi Frankrig Medicinal 2,89
ING Groep Holland Finans 2,80
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,69
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 2,61
AXA Frankrig Finans 2,58
Akzo Nobel Holland Råvarer 2,34
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,22
Fresenius Tyskland Medicinal 2,16
Vestas Wind Systems Danmark Industri 2,11
Nordea Bank Sverige Finans 2,09
Lonza Group Schweiz Medicinal 2,08
Koninklijke DSM Holland Råvarer 2,00
UniCredit Italien Finans 1,99
Vodafone Group England Kommunikationstjenester 1,98
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 1,97
Valeo Frankrig Cyklisk forbrug 1,91
AVEVA Group England It 1,88
Evonik Industries Tyskland Råvarer 1,86
KION Group Tyskland Industri 1,86
Symrise Tyskland Råvarer 1,82
Elekta B Sverige Medicinal 1,80
FinecoBank Banca Fineco Italien Finans 1,79
Koninklijke Philips Holland Medicinal 1,77
Epiroc B Sverige Industri 1,76
GEA Group Tyskland Industri 1,74
Cie de Saint-Gobain Frankrig Industri 1,69
ICON Irland Medicinal 1,57
Puma Tyskland Cyklisk forbrug 1,48
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 1,48
St James's Place England Finans 1,30
Zalando Tyskland Cyklisk forbrug 1,28
Just Eat Takeaway.com Holland Cyklisk forbrug 1,24
Enel Italien Forsyning 1,22
Credit Agricole Frankrig Finans 1,21
Prudential England Finans 1,19
Rational Tyskland Industri 1,13
3i Group England Finans 0,78

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

6

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel og MSCI, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
Fond
92,1
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
143,2

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,47
Indirekte omkostninger, %
0,06
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,36
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,25
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Europa KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265693
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
René Møller Petersen & Frederik Weber
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.