Køb via Nordea Investor

Danmark KL

ISIN-kode: DK0010265859
Nordea Invest Danmark investerer i en bred portefølje af danske aktier med fokus på store velkendte selskaber. Der foretages en aktiv forvaltning efter en investeringsproces baseret på en grundig analyse af selskabernes regnskaber i forhold til de karakteristika, der er gældende for branchen eller den aktuelle konkurrencemæssige situation. For at understøtte analysen foretages der hvert år en lang række af virksomhedsbesøg.
1,88%
Afkast år til dato
51,39%
Afkast på 3 år

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,88% 36,46% 51,39% 88,29% 287,53%
Benchmark 1,08% 30,84% 51,67% 96,64% 281,10%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,88% 1,08%
1 år 36,46% 30,84%
3 år 51,39% 51,67%
5 år 88,29% 96,64%
10 år 287,53% 281,10%
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
34,08% 28,32% -13,17% 14,61% 1,35% 35,15% 21,47% 36,57% 25,06% -20,03%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 34,08%
2019 28,32%
2018 -13,17%
2017 14,61%
2016 1,35%
2015 35,15%
2014 21,47%
2013 36,57%
2012 25,06%
2011 -20,03%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-11-2020 Land Sektor %
Ørsted Danmark Forsyning 9,19
Vestas Wind Systems Danmark Industri 8,83
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 8,25
DSV Panalpina A/S Danmark Industri 6,04
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 5,77
Netcompany Group A/S Danmark It 4,39
NKT Danmark Industri 4,19
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 4,06
GN Store Nord Danmark Medicinal 3,90
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 3,86
Coloplast B Danmark Medicinal 3,75
Nordea Bank Sverige Finans 3,70
Genmab Danmark Medicinal 3,66
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 3,66
Danske Bank Danmark Finans 3,10
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 2,25
Solar B Danmark Industri 2,23
Tryg Danmark Finans 2,22
Brdr. A & O Johansen præf. Danmark Industri 1,92
Alm. Brand Danmark Finans 1,70
TCM Group Danmark Cyklisk forbrug 1,58
A.P. Møller - Mærsk A Danmark Industri 1,29
H. Lundbeck Danmark Medicinal 1,24
Rockwool International B Danmark Industri 1,19
Chr. Hansen Holding Danmark Råvarer 1,14
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 1,13
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 1,13
H+H International Danmark Råvarer 1,09
Topdanmark Danmark Finans 0,83
Demant A/S Danmark Medicinal 0,75
ISS Danmark Industri 0,52
Bavarian Nordic Danmark Medicinal 0,50
Novozymes B Danmark Råvarer 0,49
Other Assets and Liabilities Danmark 0,36
Orphazyme Danmark Medicinal 0,10

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

6

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
Fond
121,6
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
124,3

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,42
Indirekte omkostninger, %
0,09
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,35
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15

Information

Navn
Danmark KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265859
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Carsten Jantzen Leth
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 14.01.)
254,02

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.