Basis 4

ISIN-kode: DK0060075893

Basis 4 er en blandet fond, som investerer i obligationer og aktier. Porteføljemanagerens aktive investeringsbeslutninger er baseret på omfattende analyser og brug af internt udviklede modeller. Som udgangspunkt placeres 30 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer og 70 pct. i aktieinvesteringer. Den forholdsmæssige andel af fondens aktiver i obligationer kan ligge mellem 15 og 45 pct. og aktier kan ligge mellem 55 og 85 pct. baseret på porteføljeforvalterens syn på markedet.

-1,39%
Afkast år til dato
118,92
Indre værdi pr. 18.10.

Hvad er 100 kr. blevet til?