Basis 3

ISIN-kode: DK0016196082

Basis 3 er en blandet fond, som investerer i obligationer og aktier. Porteføljeforvalterens aktive investeringsbeslutninger er baseret på omfattende analyser og brug af internt udviklede modeller. Som udgangspunkt placeres 50 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer og 50 pct. i aktieinvesteringer. Den forholdsmæssige andel af fondens aktiver i obligationer og aktier kan ligge mellem 35 og 65 pct. baseret på porteføljeforvalterens syn på markedet.

-1,22%
Afkast år til dato
145,49
Indre værdi pr. 18.10.

Hvad er 100 kr. blevet til?