Bæredygtige Obligationer KL

ISIN-kode: DK0061139748

Fonden investerer globalt i obligationer. Der investeres med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold). Investeringsområdet er virksomhedsobligationer samt stats- og statsgaranterede obligationer. Der kan være tale om både investment grade-obligationer og high yield-obligationer samt obligationer fra emerging marketslande.

Læs artikel om Bæredygtige Obligationer her

0,00%
Afkast år til dato
101,53
Indre værdi pr. 16.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?


Fondens rating

Risikovurdering

3

1 til 7

Fondens ESG score

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Funds politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Forvalteren forsøger at undgå at investere i selskaber, hvor mere end 5% (afvigende grænse i parentes) af omsætningen stammer fra varer og tjenester inden for følgende kategorier:
× Klyngebomber, antipersonelminer (0%)
× Kemiske og biologiske våben (0%)
× Atomvåben (0%)
× Kul
× Alkohol
× Tobak
× Kommerciel spillevirksomhed
× Pornografi
× Våben og krigsmateriel
Forvalteren undgår at investere i selskaber, som påviseligt bryder internationale normer.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi

Gælder ikke investeringer i statsobligationer

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel og MSCI, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,85
Indirekte omkostninger, %
0,02
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,80
Formidlingshonorar, % (indeholdt i løbende omkostninger)
0,38
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,30
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Bæredygtige Obligationer KL
ISIN:
DK0061139748
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.