Aktier

ISIN-kode: DK0010250158

Nordea Invest Aktier investerer i danske og udenlandske aktier. De danske aktier udgør som udgangspunkt cirka 15 % af porteføljen. Målet er at have en bred portefølje af aktier, og at være begrænset eksponeret mod udviklingen i en enkelt aktie. Analyser af markedet er blandt andet rettet mod at identificere én eller flere grupper af aktier, som af en eller flere grunde vurderes til at være prismæssigt undervurderede, og som derfor kan bidrage med at forbedre afdelingens forhold mellem afkast og risiko.

15,49%
Afkast år til dato
126,16
Indre værdi pr. 21.06.

Hvad er 100 kr. blevet til?