Om investerings­foreningen

Hvem er vi?

Nordea Invest er en af Danmarks største investeringsforeninger. Vi har et stærkt fokus på bæredygtig opsparing og et bredt udvalg af investeringsmuligheder. Selve investeringsforeningen varetages af Nordea Fund Management, som er en dansk filial af det finske administrationsselskab Nordea Funds Oy.

Nordea Funds Oy udøver sine aktiviteter igennem sine investeringsforeninger (filialer) i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Nordea Fund Management er  underlagt tilsyn fra det finske Finanstilsyn, hvorimod de dansk-registrerede foreninger har egne bestyrelser og er under tilsyn fra det danske Finanstilsyn.

Ansvarsprofil

Vores ansvarsprofil gør det lettere for vores investorer at få overblik over, hvordan Nordea Invest aktivt tager ansvar for, at virksomhederne i vores fonde agerer bæredygtigt og lever op til internationale krav om håndtering af miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse.

  • Fravælger: Angiver, at vi aktivt fravælger virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af biologiske og kemiske våben, anti-personelminer, klyngebomber eller er involverede i atomvåbenprogrammer.
  • Påvirker: Angiver, at vi anvender vores mandat som aktionær i virksomheder for at påvirke dem til at udvikle deres arbejde i spørgsmål vedrørende miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse.
  • Integrerer: Angiver, at vi foretager en normbaseret screening, der viser, hvordan virksomheden styrer risici i forbindelse med miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse.

Direktion og bestyrelse

Eric Pedersen - Direktør i Investeringsforeningen Nordea Invest

Tel: +45 55 47 25 46

E-mail: eric.pedersen@nordeainvest.dk

Marianne Philip - Formand

Advokat

Per Skovsted

Direktør

Anne Elisabet Jensen

Tidligere medlem af Europa-Parlamentet

Mads Lebech

Administrerende direktør

Kim Balle

Direktør

Bestyrelsens ansvar

Investeringsforeningen Nordea Invest har sin egen bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at påse, at følgende foreninger drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af det danske Finanstilsyn:

  • Investeringsforeningen Nordea Invest
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Engros
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune
  • Kapitalforeningen Nordea Invest