30 december 2019

Flotte afkast i aktieafdelingerne for 2019

Meget flotte afkast i aktiefondene for 2019

På trods af handelskrig, lavere globale vækstudsigter, politiske udfordringer etc.  har de globale- og regionale aktiemarkeder udvist overraskende store kursstigninger i år.

Af Nordea Invests 28 aktieafdelinger, er der (30.12) 12 fonde, der har givet mere end 30 pct. i afkast. Nordea Invest Klima & Miljø topper med et afkast på lige under 40 pct. mens endnu en bæredygtig fond - Nordea Invest Global Stars - er i top 3 med et afkast på 35 pct. 

Se hele listen her: https://nordeainvest.dk/vores-fonde