10 december 2018

Fakta om aktieudlån

Nordea Invest låner værdipapirer ud for at skabe ekstra afkast for medlemmerne ("aktieudlån") – og det er vi 100% åbne omkring.

Aktieudlån er en normal og legitim aktivitet på finansmarkederne, og er med til at skabe god likviditet for alle investorer. Lidt populært sagt, betyder denne likviditet, at der er mange købere og sælgere - og at priserne bliver skarpere. Der bliver derfor mindre afstand ("spread") mellem købs- og salgspriser, hvilket reducerer de såkaldte indirekte handelsomkostninger til fordel for alle markedsdeltagere.

I Nordea Invest har vi en aftale med vores depotbank, som driver vores aktieudlånsprogram, om at vi ikke deltager i skattespekulation i forbindelse med aktieudlån, samt at vi ikke vil medvirke til, at andre kan gøre dette.

Beslutningen om at indgå i aftaler om aktieudlån er truffet af Nordea Invest’s generalforsamling. I Nordea Invest’s halv- og helårsrapporter kan man løbende læse om omfanget af aktieudlån for de afdelinger, hvor det forekommer. Vi offentliggør udlånets omfang, de indtægter der har været, samt de afledte omkostninger.

85% af indtægterne går ubeskåret til medlemmerne, hvilket er højt i international sammenhæng - de resterende 15% er omkostninger til vores depotbank, for at drive aktieudlånsprogrammet.

Nordea Invest har dobbelt sikkerhed, når afdelingernes aktier lånes ud, og Nordea Invest’s krav er meget strenge sammenlignet med hvad der ses internationalt. Kun de mest sikre statsobligationer og lignende fra godkendte lande accepteres som sikkerhed, og der kræves en sikkerhedsdækning på over 100%. Ud over dette garanterer Nordea Invest’s depotbank, J.P. Morgan Chase, for alle udlån. Nordea Invest’s samlede udlån må desuden aldrig komme over 20% af formuen i en afdeling, og ligger i praksis omkring 2-3%. Dette er meget lavt i international sammenhæng.

Nordea Invest’s afdelinger foretager ikke shorting (aktielån, med det formål at tjene penge på en akties fald), da dette er i strid med lovgivningen for UCITS, som almindelige danske investeringsforeninger falder under. Vi ser dog ikke andre markedsdeltageres  shorting som noget negativt, men derimod som en fuldt legitim aktivitet i markedet, som bidrager til at skabe bedre likviditet for alle investorer.