Nordea Funds Oy

Den daglige ledelse i Investeringsforeningen Nordea Invest varetages af Nordea Funds Oy via selskabets danske filial Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland. Nordea Funds Oy er Nordeas nordiske fondsselskab hjemmehørende i Helsinki med filialer i Norge, Sverige og Danmark.

Den 1. april 2014 fusionerede de daværende fire nordiske fondsselskaber og overdrog deres aktivitet til Nordea Funds Oy i Finland.

Nordea Funds Oy agerer i eget navn på vegne af hver enkelt fond eller forening og kan outsource visse funktioner til samarbejdspartnere.

Nordea Funds Oy er registreret i det finske Trade Register med registreringsnummer 1737785-9 og er godkendt af det finske Finanstilsyn til at administrere UCITS og alternative Investeringsfonde.

Board of Directors - Nordea Funds Ltd

Henrika Vikman, Managing Director
Finnish citizen

Eric Christian Pedersen, Deputy Managing Director
Danish citizen

Jukka Perttula, Chairman
Finnish citizen
Head of Nordea Private Banking Finland

Cecilia Marlow*, Deputy Chairman  
Swedish citizen
Professional Board Member  

Torolf Aadnesen* 
Norwegian citizen
Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas

Katja Bergqvist
Swedish citizen
Co-head of Nordea Wealth Management, Head of Products & Digital Wealth

Petri Nikkilä  
Finnish citizen
Executive Vice President, Chief Commercial and Digital Officer, Nordea Bank Abp

Vesa Ollikainen
Finnish citizen
Head of Investment Center, Nordea Wealth Management

Marianne Philip*
Danish citizen
Attorney-at-Law, Partner, Kromann Reumert

Georg Kaltenbrunner 
Swedish-German (dual citizenship)
Head of Group Operational Risk, Nordea Bank Abp

Reima Rytsölä*
Finnish citizen
Executive Vice President, Varma Mutual Pension Insurance Company 

*  An independent board member

Auditors - Nordea Funds Ltd

Auditors of the management company and of the funds registered in Finland 
PricewaterhouseCoopers Oy, Firm of Authorised Public Accountants PricewaterhouseCoopers Oy, Firm of Authorised Public Accountants

Principal auditor

  • Principal auditor Martin Grandell, Authorised Public Accountant

Deputy auditor

  • Taru Mäenpää, Authorised Public Accountant

The auditors are Finnish citizens.

 

Contact information:
Management company 

Nordea Funds Ltd 
Visiting address: 
Aleksis Kiven katu 7, 
00500 Helsinki

Postal address: 
Satamaradankatu 5,  
FI-00020 NORDEA, Helsinki 

Business identity code 1737785-9
VAT code FI17377859
Telephone +358 9 1651
Fax +358 9 165 48368
E-mail: L2488@nordea.com

Supervisory authority 
The management company and its investment fund activities are supervised by the Finnish Financial Supervisory Authority. 

Visiting address Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki or Mikonkatu 8, 00100 Helsinki. 
Postal address PO Box 103, FI-00101 Helsinki 
Telephone 010 831 51 
Fax 010 831 5328 
E-mail: 
finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi