Nordea Fund Management

Alle spørgsmål relateret til Nordea Fund Management, bedes rettes til: 

Nordea Fund Management
Strandgade 3, PO Box 850 
0900 København C 
Telefon: 55 47 25 46 
E-mail: info@nordeainvest.dk

Nordea Fund Management er en filial af Nordea Funds Oy, der er Nordeas nordiske fondsselskab. Nordea Funds Oy udøver sine aktiviteter igennem sine filialer i Danmark, Norge og Sverige. Nordea Fund Management varetager administration af de danske foreninger og vil være underlagt tilsyn fra det finske Finanstilsyn. De danske foreninger er registreret i Danmark, har egne bestyrelser og er under tilsyn fra det danske Finanstilsyn.

Bredt udbud af investeringsmuligheder
Nordea Fund Management tilbyder - via Investeringsforeningen Nordea Invest - investorerne mere end 40 forskellige aktie- og obligationsafdelinger. Det gør det muligt at tilpasse investeringerne til enhver profil og giver samtidig adgang til at investere i aktier og obligationer på markeder, der ellers kan være svære at tilgå som enkeltperson. Afdelingerne bliver aktivt forvaltet af specialiserede porteføljemanagere, som dagligt overvåger finansmarkederne. Vi er GIPS-certificerede og det betyder, at vi har forpligtet os til at overholde GIPS-standarden for rapportering. GIPS er en forkortelse for Global Investment Performance Standards og er en international standard for måling af afkast.

Investering indenfor trygge rammer
Nordea Bank rådgiver investorerne om vores afdelinger. Rådgiverne er særligt uddannede til at vejlede om investering og har et indgående kendskab til vores produkter. De kan hjælpe med at fastlægge den rigtige investeringsprofil, så investorerne kan træffe beslutninger om investering i trygge rammer.

Stabile afkast bygger på ansvarlighed
Ansvarlighed er en forudsætning for at kunne levere konkurrencedygtige og stabile afkast. Vi analyserer proaktivt de miljømæssige, sociale og selskabsrelaterede risici i de selskaber vi investerer i. Vi har underskrevet FN’s regler for samfundsansvarlige investeringer, UNPRI, og vi bruger vores indflydelse til at påvirke de selskaber, som ikke lever op til normerne for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Depotbank
Ifølge lovgivningen skal investeringsforeninger have et depotselskab, der er godkendt af Finanstilsynet. Depotselskabets ansvar er blandt andet at sørge for en sikker opbevaring af foreningens værdipapirer. Nordea Fund Managements depotbank er fra den 26. juni 2009 den danske filial af J.P. Morgan - J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Limited, Storbritannien.

Revision
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab