Lønpolitik

Nordea Funds Ltd har klare aflønningspolitikker, instruktioner og processer, der sikrer en sund vederlagsstruktur i hele organisationen. Aflønningspolitikken er eksempelvis designet til ikke at tilskynde overdreven risikovillighed, når der investeres.

Lønprincipper

  • Forvaltningsselskabet har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer, at de ansatte afholder sig fra at tage urimelig risiko, som er uforenelige med risikoprofilerne eller fondsbestemmelserne for de forvaltede investeringsinstitutter eller er i strid med forvaltningsselskabets forpligtelse til handle i fondens bedste interesse.
  • Lønpolitikken støtter virksomhedens strategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser for investeringsinstitutter, der forvaltes af forvaltningsselskabet og investorerne i sådanne investeringsinstitutter – samt af forvaltningsselskabet og koncernen Nordea Bank AB (publ), som den tilhører. Styringsstrukturen i lønpolitikken sigter mod at forhindre interne interessekonflikter.
  • Individuelle medarbejderbedømmelser er baseret på vægtning af finansielle og ikke-finansielle mål i forbindelse med personens specifikke jobområde og rolle. Det samlede vederlag er baseret på en kombination af vurderingen af den enkelte persons og afdelingens eller investeringsinstituttets præstationer – samt risici og forvaltningsselskabet samlede resultater. 
  • I henhold til ovenstående er princippet om individuel præstationsvurdering dermed baseret på en vurdering af opnåede målsætninger og medarbejderens langsigtede værdiskabelse. Ydermere afspejler præstationen en vurdering af forretningsmæssige og interpersonelle færdigheder knyttet til medarbejderen. 
  • Kriterierne for etablering af fast vederlag er jobkompleksitet, ansvarsniveau, præstationer og lokale markedsforhold. Alle medarbejdere, der har ret til variabel vederlag (såsom bonusbetalinger), er underlagt en evaluering, der omfatter både kvantitative og kvalitative kriterier som en del af en årlig præstationsvurdering. Variable beløb kan udbetales over en periode i overensstemmelse med gældende love og regler. 
  • Forvaltningsselskabets bestyrelse træffer beslutning om vederlagspolitikken.
  • Nordea Funds Ltds vederlagsudvalg vurderer vederlagspolitik og praksis. Udvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af anbefalinger til bestyrelsen om aflønningspolitikken, der kan have indflydelse på risici og risikostyring af forvaltningsselskabet og fondsbørsmidlerne, som forvaltes af forvaltningsselskabet.
  • Forvaltningsselskabets bestyrelsesformand, Jukka Perttula, og bestyrelsesmedlem, Nils Bolmstrand, er udnævnt til medlemmer af Nordea Funds Ltd's vederlagsudvalg.  

 

Investorer kan gratis, og på anmodning, modtage prospektet i skriftlig form.