Nordea Invest Klima og Miljø

I Nordea Invest Klima og Miljø investerer du i virksomheder, der tager hånd om nutidens klima- og miljømæssige udfordringer. 

Den grønne omstilling er nemlig blevet en global megatrend, som ikke alene baner vejen for en sundere klode og mere effektive virksomheder. Men i lige så høj grad for et solidt, risikojusteret og langsigtet afkast for dig som investor. 

Netop denne kombination har vist sig at være særdeles interessant for investorerne. Og de seneste år har vi set et decideret boom i interessen for Nordea Invest Klima og Miljø.

Interessen for klimavenlige investeringer stiger eksplosivt

Investeringer der tager hensyn til miljø, sociale aspekter og god selskabsledelse har været et varmt emne længe, og de seneste par år har man også kunnet se det i tallene hos Nordea Invest. Nordeas Klima og Miljø-fond, der i Danmark sælges under Nordea Invest-paraplyen, og ude i Europa under navnet Nordea-1 Climate & Environment fund, er vokset betragteligt siden 2015.

I dag er der knap 18 mia. kr. totalt i fonden (december 2019), og både herhjemme og i udlandet, har investorerne fået øjnene op for, at investeringer i at forebygge, afhjælpe og tilpasse sig til ændringer i klimaet er interessante.

Formue i DKK i Nordea´s Klima og Miljø-fonde

En investering med hjertet – og hjernen

Som investor behøver du ikke længere gå på kompromis økonomisk, hvis du vil investere klimavenligt. Markedet er modnet og selskaberne leverer flotte resultater – ligesom de typisk også har bedre vækstperspektiver end det generelle marked.

Det skyldes blandt andet, at klima- og miljøinvesteringer både giver mening på et økonomisk, klimamæssigt og forretningsmæssigt plan.

Det giver økonomisk mening…
… at bruge færre ressourcer mere effektivt

Det giver miljømæssig mening…
… at minimere skadelige følgevirkninger som påvirker planeten

Det giver konkurrencemæssig mening…
… at fokusere på bæredygtighed, da det er et afgørende parameter for et stigende antal forbrugerne.

Det handler om at skabe et mere effektivt samfund

Nordea Invest Klima og Miljø er aktivt forvaltet af Nordeas erfarne porteføljemanagere. Teamet investerer globalt i aktier inden for tre klima- og miljørelaterede områder, hvor vi især ser potentiale i selskaber med fokus på at få mere ud af mindre. 

Alternativ energi
Selskaber i unge brancher med stort potentiale. Fx producenter af løsninger inden for sol- og vindenergi. 

5% af porteføljen.

Ressourceoptimering
Selskaber med fokus på at få mere ud af mindre. Fx mere effektive energiløsninger, økomobilitet og smart-farming.

70% af porteføljen.

Miljøbeskyttelse

Selskaber der gør verden til et renere sted. Fx gennem affaldsbehandling og løsninger, som sikrer rent vand og luft.

25% af porteføljen.

Sammen kan vi nå FNs verdensmål

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling er en række overordnede målsætninger, som opfordrer til handling for at afslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre, at alle mennesker lever i fred og velstand. 

Investeringerne i Nordea Invest Klima og Miljø vælges ikke ud fra disse overordnede mål. Men fonden investerer dog alligevel i en række virksomheder, som er tæt knyttet til en række af verdensmålene. 

Brug pilene for at se virksomhederne og de verdensmål, du støtter ved at investere i Nordea Invest Klima og Miljø.

Fremtiden ser lys ud for klima- og miljøinvesteringer

For at nå målet om at holde den globale opvarmning under to grader skal verden, ifølge FN’s klimasekretariat UNEP, fordoble sine klimainvesteringer – så de når næsten 790 milliarder dollars om året – inden 2020. Herefter skal der frem mod 2035 investeres 2,3 billioner dollars årligt i klima- og miljøløsninger.

Alt tyder altså på, at Klima- og miljøløsninger er kommet for at blive. Og selvom det ikke i sig selv er en garanti for afkast, så ser vi gode muligheder for at denne type investeringer også fremover vil være interessante for investorerne.

Hus_solceller

Sådan investerer du

Log på Nordea Investor

Klik på fanebladet ’Markedet’

Vælg ‘Investeringsforeninger’

Afgiv din ordre

Bliv investor

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Lad Nordea Bank klæde dig på, så du kan træffe dine investeringsbeslutninger på et personligt og velinformeret grundlag.