Investorinformation

Hvad er forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag?

I tider med meget store udsving på finansmarkederne, kan Nordea Invest kan være nødsaget til midlertidigt at forhøje indløsningsfradrag og emissionstillæg i fondene. Ændringerne bliver offentliggjort på Nasdaq Copenhagen og på nordeainvest.dk. 
 

Se de gældende emissionstillæg og indløsningsfradrag

Hvorfor skal jeg geninvestere mit udbytte?

Hvis du ikke skal bruge dit udbytte her og nu, kan det være en fordel at geninvestere det. Hvis dit udbytte ikke bliver geninvesteret, ryger pengene over på en lønkonto, hvor de over tid vil tabe værdi grundet inflationen.

Bliv klogere

Hvad er Nordea Invest Enhanced?

Vores Nordea Invest Enhanced fonde er investeringsprodukter, der tager udgangspunkt i et markedsindeks, men hvor der tages enkelte aktive beslutninger for at balancere beholdningen så økonomisk fordelagtigt som muligt.

Se filmen

Skal jeg betale skat af min investeringer?

Ja, du skal betale skat af dine investeringsgevinster og er selv ansvarlig for, at din årsopgørelse er udfyldt korrekt. Det gælder, uanset om du køber eller sælger værdipapirer – eller blot får udbetalt et årligt udbytte.

Læs mere

Hvorfor taler man om aktive penge?

Aktive penge er penge, der skaber værdi – ikke taber værdi. At aktivere sine penge handler om at investere sin opsparing i stedet for at holde den ro på en lønkonto, hvor den langsomt bliver spist op af inflationen og lave renter.

Læs mere

Hvorfor afholdes der generalforsamlinger?

Som investor har du ret til at gøre din indflydelse gældende. På generalforsamlinger godkender investorerne årsregnskaber samt vælger bestyrelse og vedtager eventuelle ændringer i vedtægterne.

Tilmeld dig

Hvad er årsrapporter og fondsbørsmeddelelser?

Årsrapporter og fondsbørsmeddelelser er et vigtigt værktøj for de fleste investorer. Vi har samlet det hele ét sted, herunder de seneste prospekter og Central Investeringsinformation for Nordea Invest.

Få hele overblikket

Hvad er Nordea Invest Klima og Miljø?

I Nordea Invest Klima og Miljø er fremtidens løsninger i fokus. Fonden investerer globalt i virksomheder, der direkte eller indirekte tager hånd om de klima- og miljømæssige udfordringer, verden står overfor.

Se filmen

Investeringer for de magelige: Hvad er Nordea Invest Basis?

Vores Basis-produkter gør det nemt og overskueligt for dig at investere. Du får løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Vores mål er at finde de bedste investeringer for at give dig det bedst mulige afkast.

Se filmen

Fremtidens stjerner: Hvad er Nordea Invest Stars?

Nordea Invest Stars er en serie fonde, hvor menneskerettigheder, arbejdsvilkår og god selskabsledelse er i fokus. Fordi investeringer i bæredygtige virksomheder er med til at sikre et bedre langsigtet afkast.

Se filmen

Hvad er ESG – og hvordan kan det bruges?

ESG står for Environment, Social og Governance. Før en investering kan klassificeres som "ansvarlig", bliver netop disse parametre, miljøhensyn, sociale forhold og selskabsledelsen, sat under lup i en såkaldt ESG-analyse.

Se filmen

Vi har en plan for i morgen – har du?

Verden er i dag omskiftelig, og det er derfor vigtigt at have en plan for i morgen – også når det kommer til investeringer. Derfor investerer Nordea Invest i virksomheder, som forstår at tilpasse sig fremtidens udfordringer.

Se filmen

Har du styr på dine investeringers CO2-udledning?

Investeringer påvirker klimaet. Derfor har Nordea Invest underskrevet FN-initiativet The Montreal Carbon Pledge, som forpligter os til at måle og oplyse CO2-aftrykket for størstedelen af vores aktiefonde.

Se filmen

Hvad dækker bæredygtig opsparing over?

Bæredygtig opsparing er fremtidens investering for dig, der ønsker at gøre en forskel med dine midler. På kun 60 sekunder kan du lære om alt fra bæredygtig opsparing og afkast til sociale forhold og god selskabsledelse. 

Se filmen

Hvem henvender Nordea Invest sig til?

Nordea Invest henvender sig både til private, professionelle og institutionelle investorer. For at kunne tilbyde åben og fri rådgivning til alle vores investorer, arbejder vi tæt sammen med Nordea Danmark.

Se filmen

Hvad er Nordea Invests forretningsmodel?

For at kunne sikre en høj kvalitet, evaluerer vi løbende på produkter og forvaltere. Hvis nødvendigt, tager vi efterfølgende de passende skridt for at rette op på situationen. Det er bare ét led i vores forretningsmodel.

Se filmen

Hvor får jeg overblik over Nordea Invests produkter?

Vi har et bredt udvalg af aktivt forvaltede afdelinger med fokus på enten aktier, obligationer – eller en blanding af begge. Få et overblik her. De fleste af vores investeringsafdelinger forvaltes af Nordea Asset Management. 

Se filmen

Hvad er Nordea Invests målsætning for afkast?

Nordea Invest tilstræber, at afkastet for afdelinger, der har et benchmark, er lig med eller højere end afdelingens benchmark – når alle omkostninger til forvaltning, rådgivning og administration er gjort op.

Se filmen

Hvad er Nordea Invests målsætning for omkostninger?

Nordea Invests målsætning er, at den formuevægtige årlige omkostningsprocent, ÅOP, skal være lavere end medianen for et relevant og passende udsnit af sammenlignelige danske investeringsforeninger.

Se filmen

Hvad er Nordea Invests målsætning for ansvarlighed?

Afkast med ansvar er en hel central del af vores værdigrundlag og betyder bl.a., at vi har menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljø- og klimamæssige forhold for øje, når vi investerer i en given virksomhed.

Se filmen

Hvordan sikrer Nordea Invest gennemsigtighed?

I Nordea Invest står gennemsigtighed højt på dagsordenen. Derfor arbejder vi hele tiden på, at al relevant information er både fyldestgørende og let tilgængelig for vores medlemmer.

Se filmen

Hvordan sikrer Nordea Invest kvalitet i administrationen?

For at kunne sikre en høj kvalitet, evaluerer vi løbende på såvel investeringsprodukter som -forvaltere. Og hvis det bliver nødvendigt, tager vi efterfølgende de passende skridt for at rette op på en uheldig situation.

Se filmen

Sikrer Nordea Invest løbende kvaliteten af sine produkter?

Ja. Vores bestyrelse vurderer mindst én gang årligt samtlige udbudte afdelinger med udgangspunkt i en omkostningsanalyse, hvor der også bliver set på udviklingen af andre relevante forhold.

Se filmen

Hvordan plejer Nordea Invest sine porteføljer?

Vores bestyrelse foretager løbende opfølgninger på afkast i forhold til både benchmark og konkurrenter. For at kunne sammenligne på et retvisende grundlag, tager vi højde for forskelle i risiko og omkostninger.

Se filmen

Hvordan udbredes kendskabet til Nordea Invest?

Vi samarbejder med en række aktører i forbindelse med at udbrede kendskabet til vores produktudbud. Nordea Bank fungerer som overordnet, strategisk samarbejdspartner og hoveddistributør.

Se filmen

Hvordan forvaltes afdelingerne i Nordea Invest?

Vi har et bredt udvalg af aktivt forvaltede investeringsafdelinger med fokus på aktier, obligationer eller en blanding af begge. De fleste af vores afdelinger forvaltes af vores samarbejdspartner Nordea Asset Management.

Se filmen

Hvor får jeg rådgivning om Nordea Invests produkter?

I Nordea Invest finder vi det helt afgørende, at vores medlemmer har adgang til rådgivning. Vores strategiske samarbejde med Nordea Danmark sikrer, at du som kunde har fri adgang til rådgivning via hele filialnettet.

Se filmen

Hvad er Central Investorinformation

Alle investeringsforeninger skal udarbejde dokumentet "Central investorinformation" - "KID" (eller "KIID") - på deres investeringsfonde. Det er et dokument på to sider med klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger. Vi kalder det en varedeklaration på investeringsfonde. Du finder dokumentet under hver fond i den grønne boks med ”Dokumenter”.

Se fonde