Investorinformation

Skal jeg betale skat af min investeringer?

Ja, du skal betale skat af dine investeringsgevinster og er selv ansvarlig for, at din årsopgørelse er udfyldt korrekt. Det gælder, uanset om du køber eller sælger værdipapirer – eller blot får udbetalt et årligt udbytte.

Læs mere

Hvorfor skal jeg geninvestere mit udbytte?

Hvis du ikke skal bruge dit udbytte her og nu, kan det være en fordel at geninvestere det. Hvis dit udbytte ikke bliver geninvesteret, ryger pengene over på en lønkonto, hvor de over tid vil tabe værdi grundet inflationen.

Se seneste udbytter

Hvad er en Nordea Invest Enhanced-fond?

Enhanced-fonde kan bedst beskrives som "forbedrede indeksfonde". Det er passivt forvaltede fonde, hvor der tages enkelte aktive bets for at identificere og prioritere de bedste performende aktier i porteføljen.

Hvorfor taler man om aktive penge?

Aktive penge er penge, der skaber værdi – ikke taber værdi. At aktivere sine penge handler om at investere sin opsparing i stedet for at holde den ro på en lønkonto, hvor den langsomt bliver spist op af inflationen og lave renter.

Læs mere

Hvorfor afholdes der generalforsamlinger?

Som investor har du ret til at gøre din indflydelse gældende. På generalforsamlinger godkender investorerne årsregnskaber samt vælger bestyrelse og vedtager eventuelle ændringer i vedtægterne.

Tilmeld dig

Hvad er årsrapporter og fondsbørsmeddelelser?

Årsrapporter og fondsbørsmeddelelser er et vigtigt værktøj for de fleste investorer. Vi har samlet det hele ét sted, herunder de seneste prospekter og Central Investeringsinformation for Nordea Invest.

Få hele overblikket

Hvad er en Nordea Invest Enhanced-fond?

Vores Nordea Invest Enhanced fonde er investeringsprodukter, der tager udgangspunkt i et markedsindeks, men hvor der tages enkelte aktive beslutninger for at balancere beholdningen så økonomisk fordelagtigt som muligt.

Kender du Nordea Invest Klima og Miljø?

I Nordea Invest Klima og Miljø er fremtidens løsninger i fokus. Fonden investerer globalt i virksomheder, der direkte eller indirekte tager hånd om de klima- og miljømæssige udfordringer, verden står overfor.

Hvad er Nordea Invest Basis?

Vores Basis-produkter gør det nemt og overskueligt for dig at investere. Du får løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Vores mål er at finde de bedste investeringer for at give dig det bedst mulige afkast.

Hvad er Nordea Invest Stars?

Nordea Invest Stars er en serie fonde, hvor menneskerettigheder, arbejdsvilkår og god selskabsledelse i fokus. Fordi investeringer i bæredygtige virksomheder er med til at sikre en stærkere fremtid – og et bedre langsigtet afkast.

Hvad er ESG – og hvordan kan det bruges?

ESG står for Environment, Social og Governance. Før en investering kan klassificeres som "ansvarlig", bliver netop disse parametre, miljøhensyn, sociale forhold og selskabsledelsen, sat under lup i en såkaldt ESG-analyse.

Vi har en plan for i morgen – har du?

Verdenen er i dag omskiftelig, og det er derfor vigtigt at have en plan for i morgen – også når det kommer til investeringer. Derfor investerer Nordea Invest i virksomheder, som forstår at tilpasse sig de udfordringer, verden står over for.