Vi lever op til Best Practice

Brancheforeningen, Investering Danmark, opdaterer løbende en række Best Practice-anbefalinger for ledelse af investeringsforeninger – også kendt som Fund Governance. Formålet med anbefalingerne er at sikre gennemsigtighed og rimelige vilkår for investorerne, og skal ses som et supplement til den eksisterende lovgivning om investeringsforeninger.

For at sikre fuld gennemsigtighed har vi her samlet en række korte film, som forklarer, hvordan vi løbende arbejder på at skabe værdi for vores investorer.

Vores ambitioner

Vores altoverskyggende mål er at levere et samlet produkt, der lever op til vores investorers høje forventninger. I den forbindelse har vi især fokus på afkast, omkostninger og ansvarlighedsprofil.

Ups! Tillad markedsføringscookies for at se indhold som dette fra Nordea

Kvalitetssikring

For at kunne sikre en høj kvalitet, evaluerer vi løbende på produkter og forvaltere. Hvis nødvendigt tager vi efterfølgende de passende skridt for at rette op på situationen.

Ups! Tillad markedsføringscookies for at se indhold som dette fra Nordea

Det, vi gør

Vi har et bredt udvalg af aktivt forvaltede afdelinger med fokus på aktier, obligationer eller en blanding af begge. De fleste af vores investeringsforeninger forvaltes af vores samarbejdspartner Nordea Asset Management.

Ups! Tillad markedsføringscookies for at se indhold som dette fra Nordea

Vores investorer

Nordea Invest henvender sig både til private, professionelle og institutionelle investorer. For at kunne tilbyde fri rådgivning til alle vores investorer, arbejder vi tæt sammen med Nordea Danmark.

Ups! Tillad markedsføringscookies for at se indhold som dette fra Nordea

Fund Governance i Nordea Invest

Investering Danmarks Best Practice-anbefalinger tager udgangspunkt i et "følg eller forklar-princip". Det vil sige, at foreningerne skal redegøre for baggrunden, såfremt de ikke følger anbefalingerne.

Vores foreninger lever, med få undtagelser, fuldt op til anbefalingerne. Vi fraviger på følgende områder:

  1. Foreningerne har en valgperiode på to år til bestyrelsen, hvor det anbefales, at den ikke vælges for mere end et år ad gangen. Fravigelsen er sket for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.
  2. Det er muligt at give bestyrelsen en samlet fuldmagt til foreningernes generalforsamlinger, hvor det anbefales, at investorerne via fuldmagter kan tage stilling til hvert enkelt punkt på generalforsamlingen. Fravigelsen skyldes systemtekniske forhold, som vanskeliggør en stillingstagen til hvert enkelt punkt.