Investeringsforeningen

Direktion og bestyrelse

Eric Pedersen - direktør i Investeringsforeningen Nordea Invest

Tel: +45 55 47 25 46

E-mail: eric.pedersen@nordeainvest.dk

Marianne Philip - formand for bestyrelsen

Advokat

Per Skovsted - næstformand for bestyrelsen

Direktør

Kim Balle - medlem af bestyrelsen

Direktør

Astrid Simonsen Joos - medlem af bestyrelsen

Direktør

Claus Juhl - medlem af bestyrelsen

Direktør

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen vælges på de årlige generalforsamlinger og har som primær opgave at påse, at følgende foreninger drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af det danske Finanstilsyn:

  • Investeringsforeningen Nordea Invest
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Engros
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Hvem er vi?

Nordea Invest er en af Danmarks største investeringsforeninger. Vi har et stærkt fokus på bæredygtig opsparing og et bredt udvalg af investeringsmuligheder. Selve investeringsforeningen varetages af Nordea Fund Management, som er en dansk filial af det finske administrationsselskab Nordea Funds Oy.

Nordea Funds Oy udøver sine aktiviteter igennem sine investeringsforeninger (filialer) i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Nordea Fund Management er  underlagt tilsyn fra det finske Finanstilsyn, hvorimod de dansk-registrerede foreninger har egne bestyrelser og er under tilsyn fra det danske Finanstilsyn.