Udbytter og geninvestering

Se udbytter for 2018!

Årets udbytter er netop offentliggjort. Find dem her!

Se udbytter

Hvad er forskellen på udbytte og afkast?

Udbytte og afkast forveksles ofte med hinanden. Men selvom de hænger tæt sammen, så er der faktisk betydelige forskelle.

Dit afkast er den totale fortjeneste, du har opnået ved at investere. Hvorimod udbyttet er den del af årets afkast, der ifølge lovgivningen skal udbetales til investorerne.

Dit samlede afkast består således af to elementer: Dit udbytte og den specifikke kursændring, der har været på dine investeringer i løbet af året.

Hvor ofte udbetales der udbytte
– og hvor meget?

Udbetaling af udbytter forekommer typisk i forbindelse med investeringsforeningens generalforsamling. Det vil sige en gang om året.*

Det er dog ikke alle fonde, der udbetaler udbytter – og det eksakte beløb afhænger af afkastet og en række lovgivningsmæssige krav.

*Vær opmærksom på, at visse fonde udbetaler udbytte to gange om året.

Kig på afkastet – ikke udbyttet

Vi hører ofte om investorer, som fejlagtigt tror, at de har lavet en mindre god investering, fordi de har kun har modtaget et lille udbytte eller fonden måske slet ikke har udbetalt udbytter.

Sådan kan man dog ikke gøre det op. Når du skal vurdere, om du har lavet en god investering, er det nemlig afkastet, du skal kigge på – ikke størrelsen på udbyttet. Det skyldes, at udbyttet blot er den del af din fortjeneste, du får udbetalt.Eksempel:
Sådan beregnes dit afkast

Lad os sige, at du køber et investeringsbevis til kurs 100. Frem til generalforsamlingen stiger kursen til 125 og fonden udbetaler i år 10 kr. i udbytte til investorerne. Da udbyttet tages direkte fra din investering, falder fondens værdi til kurs 115. Dit samlede årlige afkast er dog stadig 25 kr.

Værdistigning: . . . . . . 15 kr.

Udbytte: . . . . . . . . . . 10 kr.

Samlet afkast: . . . . . 25 kr.

Udbytter er dejlige… men de udhuler din investering

Udbetaling af udbytter kan være et kærkomment tilskud i den daglige økonomi. Men hvis du ikke skal bruge pengene her og nu, kan det være en god idé at geninvestere. Simpelthen fordi udbyttet udhuler værdien af din oprindelige investering.

Det skyldes, at udbyttet tages direkte fra din investering, hvilket betyder at værdien af den fond, du investerer i falder med præcis samme beløb, som du får i udbytte.

Du vil med andre ord have færre penge investeret efter du modtager udbytter, end du havde før. På den lange bane kan det derfor være en fordel at geninvestere, hvis du vil have det maksimale ud af eventuelle fremtidige kursstigninger.

Geninvestering kan være afgørende for dit afkast

Når du geninvesterer dine udbytter, sikrer du, at det beløb du oprindeligt investerede, fortsat er aktiveret. Det kan på sigt kan være afgørende for din opsparing og derfor tilbyder vi selvfølgelig automatisk geninvestering.

Automatisk geninvestering er en nem og billig vej til geninvestering af dit udbytte. Men da udbetaling af udbytter er et lovkrav, kræver det, at du selv aktivt tilmelder dig servicen. Det gør du ved at kontakte din rådgiver. Hvis du er kunde i Nordea kan du også tilmelde dig online.

Geninvestér automatisk

Geninvestering fastholder din risikoprofil

Hvis du vælger ikke at geninvestere, skal du være opmærksom på, at din risikoprofil kan ændre sig. Det skyldes, at din portefølje typisk består af forskellige aktiver med forskellig risiko.

Lad os for eksemplets skyld sige, at du har balanceret din portefølje, så den består af 50% aktier og 50% obligationer. Hvis det et år kun er aktieporteføljen, der udbetaler udbytter, betyder det, at du nu er eksponeret mindre mod aktier og mere mod obligationer. Din samlede risiko er altså pludselig blevet lavere, da aktier er mere risikofyldte end obligationer.

Hvis du ønsker at bibeholde din oprindelige risikoprofil efter du har modtaget udbytte, skal du derfor geninvestere præcis det samme beløb, som du har fået udbetalt.

Hvad med skatten?

Der er ikke nogle skattemæssige fordele ved at få udbetalt udbytter. Den danske skattelovgivning er nemlig skruet sådan sammen, at det er dine egne penge fratrukket en udbytteskat på 27%, du får udbetalt.

Det vil altså sige, at der ved et udbytte på 1.000 kr. vil gå 730 kr. ind på kontoen efter skat. Din samlede formue er med andre ord blevet 270 kr. mindre.

Vil du vide mere?

Download brochuren om udbytte og geninvestering.