Udbytter og geninvestering

Hvad er forskellen på udbytte og afkast?

Udbytte og afkast forveksles ofte med hinanden, men det er vigtigt at kende forskellen.

Afkastet viser, hvordan fonden har klaret, sig og hvor god investeringen har været. Det samlede afkast består af to elementer: Dit udbytte og kursændringen på fonden. Afkastet viser altså, hvor meget du samlet set har opnået på din investering, når omkostningerne er trukket fra.

Udbyttet er den del af afkastet i en fond, der udbetales til dig, hvis du har investeret i en udbyttebetalende fond. Størrelsen på udbyttet er bestemt af lovgivning og regnskabsregler, og fortæller reelt ikke noget om, hvor meget du har tjent på din investering.

Hvor ofte udbetales der udbytte
– og hvor meget?

Udbetaling af udbytter sker typisk i februar måned.*

Størrelsen på udbyttet varierer fra år til år og fra fond til fond. Det er ikke alle fonde, der hvert år udbetaler udbytter – og det eksakte beløb afhænger af en række lovgivningsmæssige krav.

*Ganske få fonde udbetaler udbytte både i februar og september.

Kig på afkastet – ikke udbyttet

Når du skal vurdere, hvordan din fond har klaret sig, er det afkastet, du skal kigge på – ikke størrelsen på udbyttet.Eksempel:
Sådan beregnes dit afkast

Lad os sige, at du køber et investeringsbevis til kurs 100. Frem til generalforsamlingen stiger kursen til 125 og fonden udbetaler i år 10 kr. i udbytte til investorerne. Da udbyttet tages direkte fra din investering, falder fondens værdi til kurs 115. Dit samlede årlige afkast er dog stadig 25 kr.

Værdistigning: . . . . . . 15 kr.

Udbytte: . . . . . . . . . . 10 kr.

Samlet afkast: . . . . . 25 kr.

Udbytter er dejlige… men de kan udhule din investering

Udbetaling af udbytter kan være et kærkomment tilskud i den daglige økonomi. Men hvis du ikke skal bruge pengene her og nu, kan det være en god idé at geninvestere

Det skyldes, at udbyttet tages direkte fra din investering, hvilket betyder at værdien af den fond, du investerer i falder med præcis samme beløb, som du får i udbytte.

Du vil med andre ord have færre penge investeret efter du modtager udbytter, end du havde før. På den lange bane kan det derfor være en fordel at geninvestere, for at få det bedst mulige afkast.

Automatisk geninvestering gør det nemt

En aftale om automatisk geninvestering er en nem vej til geninvestering af dit udbytte. Det sparer dig både for besværet og handelsomkostningerne ved selv at skulle geninvestere dit udbytte. Hvis du er kunde i Nordea, kan du tilmelde dig her.

Geninvestér automatisk

Geninvestering fastholder din risikoprofil

Hvis du vælger ikke at geninvestere, skal du være opmærksom på, at din risikoprofil kan ændre sig. Det skyldes, at din portefølje typisk består af forskellige aktiver med forskellig risiko.

Lad os for eksemplets skyld sige, at du har balanceret din portefølje, så den består af 50% aktier og 50% obligationer. Hvis det et år kun er aktieporteføljen, der udbetaler udbytter, betyder det, at du nu er eksponeret mindre mod aktier og mere mod obligationer. Din samlede risiko er altså pludselig blevet lavere, da aktier er mere risikofyldte end obligationer.

Hvis du ønsker at bibeholde din oprindelige risikoprofil efter du har modtaget udbytte, skal du derfor geninvestere præcis det samme beløb, som du har fået udbetalt.

Vil du vide mere?

Download brochuren om udbytte og geninvestering.