Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Vigtig information
På grund af Covid-19 restriktionerne opfordrer Nordea Invest til, at man ikke møder fysisk op til
den ordinære generalforsamling, men afgiver stemme via fuldmagt. Af samme årsag er det sædvanlige traktement aflyst.

Vi tilbyder i stedet, at alle investorer kan overvære den ordinære generalforsamling via livestreaming. Link til streamingen sender vi ved tilmelding til generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest (indkaldt den 15.03.2021) 12.04.2021 Indkaldelse Dagsorden Fuldmagt TILMELD
Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig (indkaldt den 15.03.2021) 12.04.2021 Indkaldelse Dagsorden Fuldmagt TILMELD
Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune (indkaldt den 15.03.2021) 12.04.2021 Indkaldelse Dagsorden Fuldmagt TILMELD
Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros (indkaldt den 15.03.2021) 12.04.2021 Indkaldelse Dagsorden Fuldmagt TILMELD