Emissionstillæg og indløsningsfradrag

Nedenfor finder du en samlet oversigt over de gældende emissionstillæg og indløsningsfradrag sidst opdateret den 30. juni 2020. For de fonde, der har midlertidige satser, er det disse der er gældende. 

    Permanente satser Midlertidige satser Forskel
ISIN Navn Indløsning Emission Indløsning Emission Indløsning Emission
  Investeringsforeningen Nordea Invest      
DK0010250158 Aktier KL 0,150% 0,150%        
DK0015357065 Aktier II KL 0,150% 0,150%        
DK0061116027 Bæredygtige Aktier KL 0,150% 0,150%        
DK0061139748 Bæredygtige Obligationer KL 0,050% 0,300%   0,400%   0,100%
DK0016195860 Basis 1 KL 0,050% 0,100% 0,050% 0,150% 0,000% 0,050%
DK0016195944 Basis 2 KL 0,050% 0,100% 0,050% 0,150% 0,000% 0,050%
DK0016196082 Basis 3 KL 0,100% 0,150% 0,100% 0,150% 0,000% 0,000%
DK0060075893 Basis 4 KL 0,100% 0,100% 0,100% 0,150% 0,000% 0,050%
DK0010265859 Danmark KL 0,150% 0,150%        
DK0060012466 Danske aktier fokus KL 0,200% 0,200%        
DK0010308170 Emerging Markets KL 0,300% 0,250%        
DK0060950111 Emerging Markets Enhanced KL 0,300% 0,250%        
DK0060586394 Emerging Stars KL 0,250% 0,200%        
DK0010265693 Europa KL 0,100% 0,250%        
DK0015960983 Europa Small Cap KL 0,200% 0,350%        
DK0060949964 Europe Enhanced KL 0,100% 0,250%        
DK0016306798 European High Yield Bonds KL 0,050% 0,700%   1,000%   0,300%
DK0010197839 Fjernøsten KL 0,300% 0,200%        
DK0060145183 Fonde KL 0,075% 0,075% 0,075% 0,075% 0,000% 0,000%
DK0060949881 Global Enhanced KL 0,100% 0,150%        
DK0016050974 Global Small Cap KL 0,350% 0,350%        
DK0061112893 Global Small Cap Enhanced KL 0,200% 0,200%        
DK0010301324 Global Stars KL 0,100% 0,150%        
DK0060451623 Globale Aktier Indeks KL 0,100% 0,100%        
DK0010170398 Globale obligationer KL 0,050% 0,125%        
DK0010265503 Globale UdbytteAktier KL 0,100% 0,100%        
DK0016254899 HøjrenteLande KL 0,050% 0,600%   0,800%   0,200%
DK0060144962 Indien KL 0,250% 0,250%        
DK0010112432 Japan KL 0,200% 0,150%        
DK0060950038 Japan Enhanced KL 0,150% 0,150%        
DK0060134302 Kina KL 0,250% 0,200%        
DK0060192185 Klima og Miljø KL 0,100% 0,150%        
DK0060268506 Korte obligationer KL 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,000% 0,000%
DK0060014678 Korte obligationer Lagerbeskattet KL 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,000% 0,000%
DK0060187342 Lange obligationer KL 0,075% 0,075% 0,075% 0,075% 0,000% 0,000%
DK0015168686 Mellemlange obligationer KL 0,050% 0,050% 0,075% 0,075% 0,025% 0,025%
DK0015974695 Nordic Small Cap KL 0,350% 0,350%        
DK0060095735 Nordic Stars KL 0,200% 0,200%        
DK0060831451 North America Enhanced KL 0,150% 0,150%        
DK0015919591 Østeuropa KL 0,150% 0,350%        
DK0060014595 Stabil Balanceret KL 0,100% 0,100% 0,100% 0,100% 0,000% 0,000%
DK0060048304 Stabile Aktier KL 0,100% 0,150%        
DK0060096030 Stabile Aktier Akkumulerende KL 0,100% 0,150%        
DK0010265776 USA KL 0,150% 0,150%        
DK0060353886 Verdens Obligationsmarkeder KL 0,050% 0,400%   0,500%   0,100%
DK0016015399 Virksomhedsobligationer KL 0,050% 0,300%   0,400%   0,100%
DK0016067432 Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 0,050% 0,500%   0,600%   0,100%
DK0060890036 Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 0,050% 0,500%   0,600%   0,100%
  Investeringsforeningen Nordea Invest Engros            
DK0016202740 Corporate Bonds 0,050% 0,300%   0,400%   0,100%
DK0060476885 Emerging Market Bonds 0,050% 0,600%   0,800%   0,200%
DK0060476612 Global High Yield  0,050% 0,500%   0,600%   0,100%
DK0060039824 Globale Stabile Aktier 0,100% 0,150%        
DK0060212470 Globale Stabile Aktier - Etisk tilvalg 0,100% 0,100%        
DK0015873319 Internationale aktier 0,100% 0,100%        
DK0060183358 Internationale aktier - Etisk tilvalg 0,100% 0,150%        
DK0016275118 Korte obligationer 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,000% 0,000%
DK0016275381 Mellemlange obligationer 0,050% 0,050% 0,075% 0,075% 0,025% 0,025%
DK0060585743 Nordea Invest Obligationer  0,000% 0,000%        
DK0016059769 Obligationer 0,050% 0,050%        
  Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig            
DK0016023302 Bolig  0,050% 0,050% 0,075% 0,075% 0,025% 0,025%
DK0061280336 Danske Obligationer Bolig 0-3 KL 0,050% 0,050%        
DK0061280419 Danske Obligationer Bolig 0-5 KL 0,050% 0,050%        
DK0061280682 Danske Obligationer Bolig 2-6 KL 0,075% 0,075%        
  Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune            
DK0016066384 Kommune I  0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,000% 0,000%
DK0016066111 Kommune II  0,050% 0,050% 0,075% 0,075% 0,025% 0,025%
  Værdipapirfonden Nordea Invest            
DK0060273340 Portefølje Aktier 0,150% 0,150%        
DK0060273779 Portefølje Aktier Strategi 0,150% 0,150%        
DK0060273852 Portefølje Eksterne forvaltere 0,600% 0,600%        
DK0060300929 Portefølje Fleksibel 0,200% 0,200%        
DK0060638294 Portefølje Fleksibel - Obligationer 0,025% 0,125%        
DK0060272961 Portefølje Korte obligationer 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,000% 0,000%
DK0060273183 Portefølje Lange obligationer 0,075% 0,075% 0,075% 0,075% 0,000% 0,000%
DK0060496644 Portefølje PM Balance KL1 0,150% 0,250%       -0,250%
DK0060496727 Portefølje PM Balance KL2 0,150% 0,250%       -0,250%
DK0060496800 Portefølje PM Balance KL3 0,150% 0,250%       -0,250%
DK0060495323 Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL1  0,100% 0,150%       -0,150%
DK0060495406 Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL2  0,100% 0,150%       -0,150%
DK0060495596 Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL3  0,100% 0,150%       -0,150%
DK0060495679 Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL1 0,150% 0,150%       -0,150%
DK0060495752 Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL2  0,150% 0,150%       -0,150%
DK0060495836 Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL3  0,150% 0,150%       -0,150%
DK0060496214 Portefølje PM Kreditobligationer KL1 0,050% 0,300%   0,400%   0,100%
DK0060496487 Portefølje PM Kreditobligationer KL2  0,050% 0,300%   0,400%   0,100%
DK0060496560 Portefølje PM Kreditobligationer KL3 0,050% 0,300%   0,400%   0,100%
DK0060495919 Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL1  0,050% 0,050% 0,075% 0,075% 0,025% 0,025%
DK0060496057 Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL2  0,050% 0,050% 0,075% 0,075% 0,025% 0,025%
DK0060496131 Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL3  0,050% 0,050% 0,075% 0,075% 0,025% 0,025%
DK0060273266 Portefølje Verdens Obligationsmarkeder 0,050% 0,300%   0,450%   0,150%