Bæredygtighed
Nordea Invest

Udvalgte artikel 8 fonde i Nordea Invest

Plus på bæredygtigheden med artikel 8

Ansvarlighed er et nøgleord i Nordea Invests overordnede investeringsstrategi. Alle fonde er underlagt vores generelle politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at vi ikke investerer i kulminedrift og ulovlige våben, og at vi efterlever FN’s principper for ansvarlige investeringer. Men for nogle af vores fonde går vi lidt længere for at sikre en vis grad af fokus på bæredygtighed i de virksomheder, vi investerer dine penge i.

Nordea Invest Stars

Nordea Invest Stars er en familie af fonde, hvor der er stillet særligt skarpt på en række helt konkrete kriterier. Familien består af Global Stars, Nordic Stars, Emerging Stars, North American Stars og European Stars. Alle disse fonde investerer i virksomheder, som adresserer miljøspørgsmål, sociale forhold og virksomhedsledelse (de såkaldte ESG-forhold) på ansvarlig og fremtidssikret maner.

Nordea Invest Bæredygtige Aktier

Målet med Bæredygtige Aktier er at forene kravene om bæredygtighed og et lavt CO2-aftryk med en bred global eksponering og et godt afkast. Fonden følger som udgangspunkt verdensindekset MSCI AWCI, men forvaltes aktivt, når der er behov for det. Det vil sige, at porteføljemanageren kan fravælge virksomheder, hvis de for eksempel ikke lever op til vores ESG-krav. Derudover har Bæredygtige Aktier ekstra restriktioner, som foreskriver, at porteføljemanagerne ikke må investere i tobak, alkohol, porno, spil og våben.

Fonde i fokus

Emerging Stars KL 1

Afkast ÅTD: -2,39%

Global Stars KL 1

Afkast ÅTD: 19,68%

Nordic Stars KL 1

Afkast ÅTD: 21,54%

Bæredygtige Aktier KL 1

Afkast ÅTD: 25,95%

Bæredygtige Obligationer KL 1

Afkast ÅTD: -0,71%

North American Stars KL 1

Afkast ÅTD: 28,97%

European Stars KL 1

Afkast ÅTD: 16,89%