Hvad er Nordea Invest Basis?

boxes

Et nemt og overskueligt investeringsprodukt

Nordea Invest Basis gør det nemt og overskueligt for dig at investere. Vi har fire Basis-produkter, som spænder fra lav til høj risiko. Du vælger selv det produkt, der passer bedst til dig.

Alle Basis-produkter indeholder både aktier og obligationer, så du er sikret en god spredning på tværs af regioner, sektorer og typer af obligationer.

Basis er velegnet til investorer, der gerne vil have muligheden for et godt afkast, men ikke har tiden til selv at følge markederne hver dag. I stedet klarer vores investeringsspecialister alt det praktiske og sørger for at balancere porteføljen, så den indeholder den rette blanding af aktier og obligationer i forhold til din risikoprofil.

Når du investerer i Nordea Invest-produkter, er du sikker på, at dine penge investeres på en bæredygtig måde. Det skyldes, at vi tager aktiv stilling til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i de virksomheder, vi investerer i.

Investering i håndplukkede virksomheder

Hvad vil det betyde, hvis du investerer din opsparing gennem en investeringsforening? Hvad er en investeringsforening – og hvordan bliver dine penge investeret?

Spørgsmål & svar

 • Hvorfor investere i Nordea Invest Basis?

  Det primære fokus i Basis produkterne er at finde den helt rette balancering af risiko og afkast og derfor er produktet særligt målrettet investorer, som søger stabilitet i investeringerne og lav involvering.

 • Hvad investerer jeg i med Nordea Invest Basis?

  Med Nordea Invest Basis investerer du i danske og udenlandske aktier og obligationer. Balancen mellem aktier og obligationer er fastsat i prospektet.

 • Hvordan adskiller Basis-produkterne sig fra hinanden?

  Af de fire afdelinger har Basis 1 den laveste risiko og indeholder derfor den mindste andel af aktier og den største andel af obligationer. Risikoen stiger gradvist i Basis 2 og 3, mens Nordea Invest Basis 4 har den højeste risiko med flest aktier og færrest obligationer.

 • Hvad er forskellen på aktier og obligationer?

  En aktie er en ejerandel af en virksomhed. Prisen for denne andel er udtrykt i aktiekursen, som stiger og falder afhængigt af, hvordan virksomheden klarer sig på markedet.

  En obligation, derimod, er et gældsbrev. Når du køber en obligation, låner du obligationsudstederen penge. Lånet bliver derefter betalt tilbage som renter, udtrækninger eller som samlet tilbagebetaling.

  Nordea Invest Basis indeholder både aktier og obligationer. Hvor mange procent af hver afhænger af, om du vælger Basis 1, 2, 3 eller 4.

 • Hvad er en risikoprofil?

  En risikoprofil beskriver din villighed til at tage risici i forbindelse med dine investeringer. Der findes groft sagt tre risikogrupper:

  Lav
  – med fokus på investeringer, som kan give et stabilt og mere sikkert afkast frem for muligheden for et større afkast.

  Mellem
  – med fokus på investeringer, som kan give et godt afkast, selvom kursværdien kan svinge og der er risiko for at skulle acceptere et tab.

  Høj
  – med fokus på investeringer, som kan give et højt afkast, selvom kursværdien kan svinge og der er risiko for at skulle acceptere et større tab.

 • Hvad er min risikoprofil?

  Sammen med din rådgiver beslutter du dig for en lav, middel eller høj risikoprofil. Rådgiveren sidder med et unikt værktøj, der kan vise dig inden for hvilke grænser din investering med 90 pct. sandsynlighed vil udvikle sig efter x antal år.

 • Hvad betyder Morningstar stjernerne?

  Morningstar stjernerne er en vurdering af, hvordan forskellige fonde har klaret sig i forhold til hinanden bedømt på afkast, risiko og omkostninger.

  Antallet af stjerner kan gå fra en til fem, hvor de ti pct. bedste fonde i en kategori får fem stjerner. Fire stjerner gives til de næste 22,5 pct., mens de næste 35 pct. får tre stjerner. Herefter gives to stjerner til de næste 22,5 pct. og de ti pct. dårligste fonde tildeles blot en stjerne.

  Morningstar bedømmer kun fonde, som er mere end tre år gamle.

 • Hvordan køber jeg Basis?

  Du kan købe Nordea Invest produkter på Nordea Investor, eller gennem din filial.

  Nordea Invest anbefaler altid, at du gør brug af den rådgivning, der følger med vores investeringsprodukter. Vores rådgivere er eksperter i at gennemgå din situation og finde de rette produkter, der passer til dig og din økonomi.

Anerkendt af Morningstar

Nordea Invest Basis-fondene har mellem fire og fem stjerner hos Morningstar. Det betyder, at de er blandt de bedste fonde i Europa i deres kategori.

Stjernerne er tildelt på baggrund af data om afkast, risiko og omkostninger. De er derfor en god indikator for den kvalitet, et givent investeringsprodukt har.

Morningstar

Bliv investor

Vil du vide mere om investering? Så kontakt Nordea Bank og få tegnet en personlig investeringsprofil.