ESG er din sikkerhed

Før en virksomhed til en Stars-fond kan få stemplet ”bæredygtig/ansvarlig investering” bliver de tre parametre Environment (miljøhensyn), Social (sociale forhold) og Corporate governance (god selskabsledelse) sat under lup i en såkaldt ESG-analyse. Som investor er det din garanti for, at du kan investere med god samvittighed og forhåbentlig også opnå et bedre afkast på langt sigt.

 

De tre parametre hænger typisk tæt sammen og spiller alle en vigtig rolle i vurderingen af en virksomheds risici og langsigtede potentiale. ESG-parametrene bliver derfor grundigt analyseret, når vores dedikerede ESG-team tager stilling til, om en virksomhed håndterer deres risici på en bæredygtig måde.

Hvordan arbejder vi med ESG i praksis?

Se filmen